Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 13
Търговище, 26.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на СИК на територията на град Търговище, общ.Търговище

На основание чл.72, ал.1, т.4 и чл.89 от ИК, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019г. на ЦИК, във връзка с постъпило предложение от кмета на община Търговище с вх.№14/23.04.2019 г., Заявление с вх.№ 20 от 25.04.2019 г. от упълномощен представител на „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, РИКЕП Търговище

РЕШИ:

    

Назначава поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на град Търговище, общ.Търговище, както следва:

         

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 001

Търговище

Търговище

Нели Анастасова Ташева

Председател

28 35 00 001

Търговище

Търговище

Василка Симеонова Маркова

Зам.-председател

28 35 00 001

Търговище

Търговище

Наталия Недялкова Неделчева

Секретар

28 35 00 001

Търговище

Търговище

Росица Недкова Енчева

Член

28 35 00 001

Търговище

Търговище

Радка Йорданова Стефанова

Член

28 35 00 001

Търговище

Търговище

Милена Петкова Коларова

Член

28 35 00 001

Търговище

Търговище

Ферай Лютфиева Мехмедова

Член

28 35 00 001

Търговище

Търговище

Иванка Димитрова Петкова

Член

28 35 00 001

Търговище

Търговище

Габриела Георгиева Лазарова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 002

Търговище

Търговище

Красимира Методиева Девилска

Председател

28 35 00 002

Търговище

Търговище

Христо Йорданов Христов

Зам.-председател

28 35 00 002

Търговище

Търговище

Цветелина Неделчева Иванова

Секретар

28 35 00 002

Търговище

Търговище

Калина Кирилова Йорданова

Член

28 35 00 002

Търговище

Търговище

Стоянка Петрова Палаузова

Член

28 35 00 002

Търговище

Търговище

Мария Пенева Найденова

Член

28 35 00 002

Търговище

Търговище

Весела Труфчева Великова

Член

28 35 00 002

Търговище

Търговище

Мерал Лютфиева Мехмедова

Член

28 35 00 002

Търговище

Търговище

Евгени Григоров Андреев

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 003

Търговище

Търговище

СТОЙЧО ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ

Председател

28 35 00 003

Търговище

Търговище

Дияна Стилиянова Димитрова

Зам.-председател

28 35 00 003

Търговище

Търговище

Анита Тошкова Пенчева

Секретар

28 35 00 003

Търговище

Търговище

Ивелина Николова Ненчева

Член

28 35 00 003

Търговище

Търговище

Анка Иванова Павлова

Член

28 35 00 003

Търговище

Търговище

Станка Стефанова Николова

Член

28 35 00 003

Търговище

Търговище

Георги Асенов Георгиев

Член

28 35 00 003

Търговище

Търговище

Сунай Мехмедов Сюлейманов

Член

28 35 00 003

Търговище

Търговище

Юлияна Маринова Варадинова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 004

Търговище

Търговище

Боряна Василева Станимирова

Председател

28 35 00 004

Търговище

Търговище

Бистра Бориславова Цанова

Зам.-председател

28 35 00 004

Търговище

Търговище

Даниела Лазарова Димитрова

Секретар

28 35 00 004

Търговище

Търговище

Невена Бориславова Антонова

Член

28 35 00 004

Търговище

Търговище

Валентина Иванова Василева

Член

28 35 00 004

Търговище

Търговище

Анка Тонева Стоева

Член

28 35 00 004

Търговище

Търговище

Деяна Ангелова Асенова

Член

28 35 00 004

Търговище

Търговище

Пакизе Зекериева Исуфова

Член

28 35 00 004

Търговище

Търговище

Виолетка Симеонова Илиева

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 005

Търговище

Търговище

Красимир Илиев Николов

Председател

28 35 00 005

Търговище

Търговище

Зина Маринова Йорданова

Зам.-председател

28 35 00 005

Търговище

Търговище

Надя Иванова Стоянова

Секретар

28 35 00 005

Търговище

Търговище

Донка Стоянова Панайотова

Член

28 35 00 005

Търговище

Търговище

Мария Христова Владимирова

Член

28 35 00 005

Търговище

Търговище

Крася Николова Тодорова

Член

28 35 00 005

Търговище

Търговище

Станка Борисова Колева

Член

28 35 00 005

Търговище

Търговище

Лемиха Лютфиева Юлмиева

Член

28 35 00 005

Търговище

Търговище

Полина Пламенова Стайкова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 006

Търговище

Търговище

Стефан Димитров Маринов

Председател

28 35 00 006

Търговище

Търговище

Петранка Николаева Маринова

Зам.-председател

28 35 00 006

Търговище

Търговище

Зорница Стефанова Харизанова

секретар

28 35 00 006

Търговище

Търговище

Пламена Николаева Александрова

Член

28 35 00 006

Търговище

Търговище

Невена Кирилова Кръстева

Член

28 35 00 006

Търговище

Търговище

Марийка Цвяткова Стоянова

Член

28 35 00 006

Търговище

Търговище

Марияна Иванова Николова

Член

28 35 00 006

Търговище

Търговище

Емине Мустафова Ибрямова

Член

28 35 00 006

Търговище

Търговище

Росица Иванова Тодорова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 007

Търговище

Търговище

Десислава Руменова Стойкова

Председател

28 35 00 007

Търговище

Търговище

Гергина Велчева Спасова

Зам.-председател

28 35 00 007

Търговище

Търговище

Симеонка Александрова Симеонова

Секретар

28 35 00 007

Търговище

Търговище

Кина Иванова Станева

Член

28 35 00 007

Търговище

Търговище

Маргаритка Иванова Велева

Член

28 35 00 007

Търговище

Търговище

Лидия Николова Димова

Член

28 35 00 007

Търговище

Търговище

Марияна Василева Йорданова

Член

28 35 00 007

Търговище

Търговище

Халиме Тефикова Абилова

Член

25 35 00 007

Търговище

Търговище

Мая Петрова Димова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 008

Търговище

Търговище

Кирилка Цанкова Маркова

Председател

28 35 00 008

Търговище

Търговище

Анелия Стефанова Лазарова

Зам.-председател

28 35 00 008

Търговище

Търговище

Станислава Василева Стаменова

Секретар

28 35 00 008

Търговище

Търговище

Пенка Илиева Таскова

Член

28 35 00 008

Търговище

Търговище

София Милкова Миланова

Член

28 35 00 008

Търговище

Търговище

Пенка Костадинова Иванова

Член

28 35 00 008

Търговище

Търговище

Георги Петков Георгиев

Член

28 35 00 008

Търговище

Търговище

Джем Мустафов Ахмедов

Член

28 35 00 008

Търговище

Търговище

Румяна Стефанова Костадинова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 009

Търговище

Търговище

Таня Василева Георгиева

Председател

28 35 00 009

Търговище

Търговище

Йорданка Колева Алексиева

Зам.-председател

28 35 00 009

Търговище

Търговище

Невена Христова Димитрова

Секретар

28 35 00 009

Търговище

Търговище

Светлана Петрова Дакова

Член

28 35 00 009

Търговище

Търговище

Елена Колева Александрова

Член

28 35 00 009

Търговище

Търговище

Наталия Ангелова Петкова

Член

28 35 00 009

Търговище

Търговище

КАТИНКА ДРАГОМИРОВА РАШКОВА

Член

28 35 00 009

Търговище

Търговище

Халиме Исмедова Илязова

Член

28 35 00 009

Търговище

Търговище

Аксел Хюсеинов Арифов

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 010

Търговище

Търговище

Росица Йорданова Георгиева

Председател

28 35 00 010

Търговище

Търговище

Зорка Йорданова Харалампиева

Зам.-председател

28 35 00 010

Търговище

Търговище

МИЛЕНА ДИМИТРОВА КИРОВА

Секретар

28 35 00 010

Търговище

Търговище

Драгомир Илиянов Драгнев

Член

28 35 00 010

Търговище

Търговище

Катя Атанасова Димова

Член

28 35 00 010

Търговище

Търговище

Венцислава Тошкова Николова

Член

28 35 00 010

Търговище

Търговище

Несрин Хюсеинова Черкезова

Член

28 35 00 010

Търговище

Търговище

Йоанна Николаева Бакърджиева - Иванова

Член

25 35 00 010

Търговище

Търговище

Шенай Хюсеинова Арифова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 011

Търговище

Търговище

Атанас Маргаритов Атанасов

Председател

28 35 00 011

Търговище

Търговище

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ СТОЙНЕВ

Зам.-председател

28 35 00 011

Търговище

Търговище

Ваня Петрова Иванова

Секретар

28 35 00 011

Търговище

Търговище

Пенка Станимирова Николова

Член

28 35 00 011

Търговище

Търговище

Цветанка Тодорова Иванова

Член

28 35 00 011

Търговище

Търговище

Веляна Дечкова Кръстева

Член

28 35 00 011

Търговище

Търговище

Айсел Хасанова Мехмедова

Член

28 35 00 011

Търговище

Търговище

Весиле Ахмедова Юсеинова

Член

28 35 00 011

Търговище

Търговище

Альона Евгениева Андреева

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 012

Търговище

Търговище

Йорданка Братоева Йорданова

Председател

28 35 00 012

Търговище

Търговище

Гинка Манолова Георгиева

Зам.-председател

28 35 00 012

Търговище

Търговище

Бисерка Ганчева Добрева

Секретар

28 35 00 012

Търговище

Търговище

Иванета Димитрова Стефанов

Член

28 35 00 012

Търговище

Търговище

Зорка Маркова Атанасова

Член

28 35 00 012

Търговище

Търговище

Паулина Тотева Стойнева

Член

28 35 00 012

Търговище

Търговище

Ресмие Халиибрямова Османова

Член

28 35 00 012

Търговище

Търговище

Валентин Георгиев Киров

Член

28 35 00 012

Търговище

Търговище

Елена Николаева Дечева

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 013

Търговище

Търговище

Снежана Костадинова Димитрова

Председател

28 35 00 013

Търговище

Търговище

Иванка Тодорова Чурчева – Стоянова

Зам.-председател

28 35 00 013

Търговище

Търговище

Веска Иванова Илиева

Секретар

28 35 00 013

Търговище

Търговище

Тодорка Стефанова Ефтимова

Член

28 35 00 013

Търговище

Търговище

Рени Господинова Радева

Член

28 35 00 013

Търговище

Търговище

Маргарита Колева Иванова

Член

28 35 00 013

Търговище

Търговище

Мариета Юлиянова Петрова

Член

28 35 00 013

Търговище

Търговище

Айсун Османова Якубова

Член

28 35 00 013

Търговище

Търговище

Радка Стефанова Арабаджиева - Милушева

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 014

Търговище

Търговище

Росен Димитров Русев

Председател

28 35 00 014

Търговище

Търговище

Антоанета Станева Христова

Зам.-председател

28 35 00 014

Търговище

Търговище

Маргарита Димитрова Станчева

Секретар

28 35 00 014

Търговище

Търговище

Васил Станимиров Николов

Член

28 35 00 014

Търговище

Търговище

Десимира Маринова Пенчева

Член

28 35 00 014

Търговище

Търговище

Магдалена Свиленова Милчева

Член

25 35 00 014

Търговище

Търговище

Галина Димитрова Стойчева

Член

28 35 00 014

Търговище

Търговище

Пенка Маркова Иванова

Член

28 35 00 014

Търговище

Търговище

Гюлгес Мехмедова Илязова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 015

Търговище

Търговище

Маринела Василева Иванова

Председател

28 35 00 015

Търговище

Търговище

Веска Надкова Александрова

Зам.-председател

28 35 00 015

Търговище

Търговище

Радка Дамянова Атанасова

Секретар

28 35 00 015

Търговище

Търговище

Христо Пламенов Иванов

Член

28 35 00 015

Търговище

Търговище

Росен Йорданов Раденков

Член

28 35 00 015

Търговище

Търговище

Гинка Стоянова Иванова

Член

28 35 00 015

Търговище

Търговище

Дарина Христова Николова

Член

28 35 00 015

Търговище

Търговище

Гюлджихан Бедриева Ахмедова

Член

28 35 00 015

Търговище

Търговище

Донка Стоянова Ширкова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 016

Търговище

Търговище

Златка Драгнева Хитова

Председател

28 35 00 016

Търговище

Търговище

ДИМКА ИВАНОВА РАЙКОВА

Зам.-председател

28 35 00 016

Търговище

Търговище

Валя Димитрова Вълева

Секретар

28 35 00 016

Търговище

Търговище

Шефенур Мехмед Расимова

Член

28 35 00 016

Търговище

Търговище

Ангелина Димитрова Димитрова

Член

28 35 00 016

Търговище

Търговище

Павлина Михайлова Живкова

Член

28 35 00 016

Търговище

Търговище

Емине Мехмет Халил

Член

28 35 00 016

Търговище

Търговище

Радина Стоилова Андонова

Член

28 35 00 016

Търговище

Търговище

Миглена Бориславова Георгиева

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 017

Търговище

Търговище

Васил Стефанов Марков

Председател

28 35 00 017

Търговище

Търговище

Татяна Андреева Иванова

Зам.-председател

28 35 00 017

Търговище

Търговище

Дияна Михайлова Илиева

Секретар

28 35 00 017

Търговище

Търговище

Дочка Иванова Стойнова

Член

28 35 00 017

Търговище

Търговище

Илка Василева Ангелова

Член

28 35 00 017

Търговище

Търговище

Кремена Стефанова Минчева

Член

28 35 00 017

Търговище

Търговище

Илияна Стефанова Петрова

Член

28 35 00 017

Търговище

Търговище

Айше Алиева Хасанова

Член

28 35 00 017

Търговище

Търговище

Мирослав Евгениев Петров

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 018

Търговище

Търговище

Добринка Василева Аначкова

Председател

28 35 00 018

Търговище

Търговище

Диана Георгиева Георгиева

Зам.-председател

28 35 00 018

Търговище

Търговище

Светлана Николова Жечева

Секретар

28 35 00 018

Търговище

Търговище

Милка Генчева Димитрова

Член

28 35 00 018

Търговище

Търговище

Светлозар Владимиров Александров

Член

28 35 00 018

Търговище

Търговище

Светлана Младенова Тодорова

Член

28 35 00 018

Търговище

Търговище

Фирдес Реджеб Ахмед

Член

28 35 00 018

Търговище

Търговище

Марин Димитров Николов

Член

28 35 00 018

Търговище

Търговище

Бедрие Османова Мехмедова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 019

Търговище

Търговище

Марияна Божинова Симеонова

Председател

28 35 00 019

Търговище

Търговище

Иванка Николова Иванова

Зам.-председател

28 35 00 019

Търговище

Търговище

Веселина Стефанова Димова

Секретар

28 35 00 019

Търговище

Търговище

Пламена Христова Пенчева-Дъбева

Член

28 35 00 019

Търговище

Търговище

Соня Тодорова Владева

Член

25 35 00 019

Търговище

Търговище

Маруся Георгиева Атанасова

Член

28 35 00 019

Търговище

Търговище

Айше Кадирова Сейфуллова

Член

28 35 00 019

Търговище

Търговище

Таня Аврамова Станчева

Член

28 35 00 019

Търговище

Търговище

Гюлтен Идризова Халилова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 020

Търговище

Търговище

Надка Тотева Ботева

Председател

28 35 00 020

Търговище

Търговище

Кирил Йонков Кирилов

Зам.-председател

28 35 00 020

Търговище

Търговище

Тодорка Димова Иванова

Секретар

28 35 00 020

Търговище

Търговище

Цветанка Генчева Христова

Член

28 35 00 020

Търговище

Търговище

Венета Методиева Петрова

Член

28 35 00 020

Търговище

Търговище

Мария Пенкова Димитрова

Член

28 35 00 020

Търговище

Търговище

Фикрие Бахидинова Мехмед

Член

28 35 00 020

Търговище

Търговище

Петранка Енева Христова

Член

28 35 00 020

Търговище

Търговище

Стефан Василев Стефанов

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 021

Търговище

Търговище

Воличка Кирилова Ангелова

Председател

28 35 00 021

Търговище

Търговище

Райна Бонева Желева

Зам.-председател

28 35 00 021

Търговище

Търговище

Атанаска Симеонова Василева

Секретар

28 35 00 021

Търговище

Търговище

Дияна Генчева Николова

Член

28 35 00 021

Търговище

Търговище

Генчо Кунчев Кънев

Член

28 35 00 021

Търговище

Търговище

Светла Георгиева Христова

Член

28 35 00 021

Търговище

Търговище

Хасан Ахмедов Мехмедов

Член

28 35 00 021

Търговище

Търговище

Емел Салиева Мустафова

Член

28 35 00 021

Търговище

Търговище

Тюркян Мустафова Мустафова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 022

Търговище

Търговище

Анна Вълчанова Милева

Председател

28 35 00 022

Търговище

Търговище

Сабие Хасанова Якъбова

Зам.-председател

28 35 00 022

Търговище

Търговище

Стела Павлова Вълчева

Секретар

28 35 00 022

Търговище

Търговище

Веселин Енчев Димитров

Член

28 35 00 022

Търговище

Търговище

Янко Христов Янков

Член

28 35 00 022

Търговище

Търговище

Марияна Тошева Димитрова

Член

28 35 00 022

Търговище

Търговище

ИЛИЯ ДОНЧЕВ ИЛИЕВ

Член

28 35 00 022

Търговище

Търговище

Езял Алкинова Тефикова

Член

28 35 00 022

Търговище

Търговище

Денис Сейлятинов Алиев

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 023

Търговище

Търговище

Иванка Стефанова Георгиева

Председател

28 35 00 023

Търговище

Търговище

Зоя Кръстева Колева

Зам.-председател

28 35 00 023

Търговище

Търговище

Николай Панайотов Николов

Секретар

28 35 00 023

Търговище

Търговище

Атанас Трайков Спасов

Член

28 35 00 023

Търговище

Търговище

Иван Христов Иванов

Член

28 35 00 023

Търговище

Търговище

Катя Атанасова Петрова

Член

25 35 00 023

Търговище

Търговище

Гюлер Бейзатова Кясимова

Член

28 35 00 023

Търговище

Търговище

Станимира Петрова Христова

Член

28 35 00 023

Търговище

Търговище

Синан Сейфулов Сейфулов

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 024

Търговище

Търговище

Румяна Александрова Станчева

Председател

28 35 00 024

Търговище

Търговище

Галина Павлова Павлова

Зам.-председател

28 35 00 024

Търговище

Търговище

Димитринка Костадинова Маркова

Секретар

28 35 00 024

Търговище

Търговище

Галина Иванова Ганчева

Член

28 35 00 024

Търговище

Търговище

Христо Стоянов Горчев

Член

28 35 00 024

Търговище

Търговище

Татяна Михайлова Стоева

Член

28 35 00 024

Търговище

Търговище

Нилюфер Мехмедова Ахмедова

Член

28 35 00 024

Търговище

Търговище

Маринела Петрова Стоянова

Член

28 35 00 024

Търговище

Търговище

Стойка Димитрова Бонева

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 025

Търговище

Търговище

Красимира Стоянова Иванова

Председател

28 35 00 025

Търговище

Търговище

Екатерина Георгиева Костова

Зам.-председател

28 35 00 025

Търговище

Търговище

ЛЕНА СТОЙНЕВА КОСЕВА

Секретар

28 35 00 025

Търговище

Търговище

Теменужка Георгиева Стоянова

Член

28 35 00 025

Търговище

Търговище

Атанаска Христова Стоянова

Член

28 35 00 025

Търговище

Търговище

Димитринка Николова Стоименова

Член

28 35 00 025

Търговище

Търговище

Маргарита Костова Янакиева

Член

25 35 00 025

Търговище

Търговище

Гюрсел Исмаилов Салиев

Член

28 35 00 025

Търговище

Търговище

Ренгюл Кадирова Ахмедова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 026

Търговище

Търговище

Лиляна Стефанова Миланова

Председател

28 35 00 026

Търговище

Търговище

Неджибе Хюсеинова Мустафова

Зам.-председател

28 35 00 026

Търговище

Търговище

Цветелин Димитров Ширков

Секретар

28 35 00 026

Търговище

Търговище

Деница Марчева Боева

Член

28 35 00 026

Търговище

Търговище

Виолета Димитрова Петрова

Член

28 35 00 026

Търговище

Търговище

Снежанка Георгиева Иванова

Член

28 35 00 026

Търговище

Търговище

Нуртен Хасанова Юмерова

Член

28 35 00 026

Търговище

Търговище

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

Член

28 35 00 026

Търговище

Търговище

Румяна Василева Костадинова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 027

Търговище

Търговище

Павлина Дончева Петрова

Председател

28 35 00 027

Търговище

Търговище

Цветомира Минкова Цонева

Зам.-председател

28 35 00 027

Търговище

Търговище

Ивалина Стефанова Станкова

Секретар

28 35 00 027

Търговище

Търговище

Петър Бахнев Бонев

Член

28 35 00 027

Търговище

Търговище

Юлия Тодорова Боева

Член

28 35 00 027

Търговище

Търговище

Параскева Костадинова Спасова

Член

28 35 00 027

Търговище

Търговище

Христина Дамянова Христова

Член

28 35 00 027

Търговище

Търговище

Наташа Николова Дачева

Член

28 35 00 027

Търговище

Търговище

Сервет Шукриева Йомерджиева-Азизова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 028

Търговище

Търговище

Бисерка Димитрова Георгиева

Председател

28 35 00 028

Търговище

Търговище

Стоян Василев Стоянов

Зам.-председател

28 35 00 028

Търговище

Търговище

Татяна Душкова Николова

Секретар

28 35 00 028

Търговище

Търговище

Ивалина Димитрова Петкова

Член

28 35 00 028

Търговище

Търговище

Рая Георгиева Асенова

Член

28 35 00 028

Търговище

Търговище

Валентина Стефанова Миленова

Член

25 35 00 028

Търговище

Търговище

Васвие Исмаилова Ахмедова

Член

28 35 00 028

Търговище

Търговище

Десислава Димова Стефанова

Член

28 35 00 028

Търговище

Търговище

Станислава Мирчева Георгиева

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 029

Търговище

Търговище

Иванка Христова Маринова

Председател

28 35 00 029

Търговище

Търговище

Пенка Аврамова Григорова

Зам.-председател

28 35 00 029

Търговище

Търговище

Силвия Георгиева Андонова

Секретар

28 35 00 029

Търговище

Търговище

Поля Тошкова Дончева

Член

28 35 00 029

Търговище

Търговище

Тодорка Краева Александрова

Член

28 35 00 029

Търговище

Търговище

Веска Михайлова Тодорова

Член

28 35 00 029

Търговище

Търговище

Гюлтен Мехмедова Авджиева

Член

28 35 00 029

Търговище

Търговище

Петранка Димитрова Георгиева

Член

28 35 00 029

Търговище

Търговище

Види Георгиева Емилова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 030

Търговище

Търговище

Петя Минева Цанева

Председател

28 35 00 030

Търговище

Търговище

Димитър Йорданов Груев

Зам.-председател

28 35 00 030

Търговище

Търговище

Евгений Иванов Георгиев

Секретар

28 35 00 030

Търговище

Търговище

Антония Калинова Цветанова

Член

28 35 00 030

Търговище

Търговище

Захаринка Станева Колева

Член

28 35 00 030

Търговище

Търговище

Петя Владимирова Маринова

Член

28 35 00 030

Търговище

Търговище

Хюлия Азисова Мустафова

Член

28 35 00 030

Търговище

Търговище

КИНЧИ ХРИСТОВА ИВАНОВА

Член

28 35 00 030

Търговище

Търговище

Теменужка Койчева Стоянова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 031

Търговище

Търговище

Милка Йорданова Тодорова

Председател

28 35 00 031

Търговище

Търговище

Владимир Петков Димитров

Зам.-председател

25 35 00 031

Търговище

Търговище

Евгения Йорданова Григорова

Секретар

28 35 00 031

Търговище

Търговище

Диана Петрова Неделчева

Член

28 35 00 031

Търговище

Търговище

Диана Костова Георгиева

Член

28 35 00 031

Търговище

Търговище

Марияна Димитрова Стефанова

Член

28 35 00 031

Търговище

Търговище

Селиме Еюб Хасан

Член

28 35 00 031

Търговище

Търговище

Димитринка Стоева Георгиева

Член

28 35 00 031

Търговище

Търговище

Мерал Бедри Ахмед

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 032

Търговище

Търговище

Златина Бончева Иванова

Председател

28 35 00 032

Търговище

Търговище

Валентина Стоянова Колева

Зам.-председател

28 35 00 032

Търговище

Търговище

Аглика Николаева Колева-Василева

Секретар

28 35 00 032

Търговище

Търговище

Красимира Йорданова Ралева

Член

28 35 00 032

Търговище

Търговище

Соня Георгиева Бонева-Стефанова

Член

28 35 00 032

Търговище

Търговище

Кристина Пламенова Стоянова

Член

28 35 00 032

Търговище

Търговище

Афизе Ахмедова Хасанова

Член

25 35 00 032

Търговище

Търговище

Георги Стоянов Георгиев

Член

28 35 00 032

Търговище

Търговище

Севджан Хасанова Мустафова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 033

Търговище

Търговище

Николай Михайлов Долапчиев

Председател

28 35 00 033

Търговище

Търговище

Живко Станчев Иванов

Зам.-председател

28 35 00 033

Търговище

Търговище

Павлина Вълчева Малчева

Секретар

28 35 00 033

Търговище

Търговище

Косьо Стоянов Костов

Член

28 35 00 033

Търговище

Търговище

Дарина Петрова Маринова

Член

28 35 00 033

Търговище

Търговище

Елена Георгиева Мавродиева-Александрова

Член

28 35 00 033

Търговище

Търговище

Айше Мюмюнова Яменова

Член

28 35 00 033

Търговище

Търговище

Веска Лазарова Иванова

Член

28 35 00 033

Търговище

Търговище

Ширин РизвановаЕюбова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 034

Търговище

Търговище

Стойчо Христов Недев

Председател

28 35 00 034

Търговище

Търговище

Сезгин Сеидов Салиев

Зам.-председател

28 35 00 034

Търговище

Търговище

Румяна Вичева Савова

Секретар

28 35 00 034

Търговище

Търговище

Петранка Панайотова Атанасова

Член

28 35 00 034

Търговище

Търговище

Айше Мустафова Арифова

Член

28 35 00 034

Търговище

Търговище

Росица Стойчева Стефанова-Милева

Член

28 35 00 034

Търговище

Търговище

ВЕЛКА САВОВА СТОЯНОВА

Член

28 35 00 034

Търговище

Търговище

Румяна Вичева Железова

Член

28 35 00 034

Търговище

Търговище

Айтен Мустафова Якубова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 035

Търговище

Търговище

Соня Георгиева Ганчева

Председател

28 35 00 035

Търговище

Търговище

Невянка Стойчева Койчева

Зам.-председател

28 35 00 035

Търговище

Търговище

Маргарита Димитрова Друмева

Секретар

28 35 00 035

Търговище

Търговище

Анета Богданова Пеева

Член

28 35 00 035

Търговище

Търговище

Елена Иванова Цонева

Член

28 35 00 035

Търговище

Търговище

Златка Радкова Иванова

Член

28 35 00 035

Търговище

Търговище

МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

Член

28 35 00 035

Търговище

Търговище

Неджибе Османова Акифова

Член

28 35 00 035

Търговище

Търговище

Нуршен Гюрселова Караслан

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 036

Търговище

Търговище

Йорданка Николова Стоянова

Председател

28 35 00 036

Търговище

Търговище

Сашка Петрова Стоянова

Зам.-председател

28 35 00 036

Търговище

Търговище

Пламен Николов Марков

Секретар

28 35 00 036

Търговище

Търговище

Стоянка Пантева Колева

Член

28 35 00 036

Търговище

Търговище

Христина Мирчева Георгиева

Член

28 35 00 036

Търговище

Търговище

Венета Иванова Александрова

Член

28 35 00 036

Търговище

Търговище

Ася Стефанова Нонкова

Член

28 35 00 036

Търговище

Търговище

Джевайдън Джемалов Хасанов

Член

28 35 00 036

Търговище

Търговище

Георги Русанов Трайков

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 037

Търговище

Търговище

Биляна Димитрова Стефанова

Председател

28 35 00 037

Търговище

Търговище

Фатме Салиева Ахмедова

Зам.-председател

28 35 00 037

Търговище

Търговище

Росица Бянова Христова

Секретар

28 35 00 037

Търговище

Търговище

Петър Илиев Маджаров

Член

28 35 00 037

Търговище

Търговище

Събка Пенева Добрева

Член

28 35 00 037

Търговище

Търговище

Ангелина Стоянова Иванова

Член

25 35 00 037

Търговище

Търговище

Димчо Николаев Димов

Член

28 35 00 037

Търговище

Търговище

Емине Мехмедова Реджебова

Член

28 35 00 037

Търговище

Търговище

 Антоанета Георгиева Стоянова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 038

Търговище

Търговище

Даниела Цанкова Пенева

Председател

28 35 00 038

Търговище

Търговище

Силвана Стойнева Атанасова

Зам.-председател

28 35 00 038

Търговище

Търговище

Мария Петрова Арабаджиева

Секретар

28 35 00 038

Търговище

Търговище

Тонка Борисова Джигова

Член

28 35 00 038

Търговище

Търговище

Николинка Иванова Драгнева

Член

28 35 00 038

Търговище

Търговище

Василка Стоянова Груева

Член

25 35 00 038

Търговище

Търговище

Пламен Евтимов Маринов

Член

28 35 00 038

Търговище

Търговище

Людмила Георгиева Павлова

Член

28 35 00 038

Търговище

Търговище

Фатме Исмаилова Велиева

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 039

Търговище

Търговище

АТАНАСКА КИРИЛОВА ДОБРЕВА

Председател

28 35 00 039

Търговище

Търговище

Росица Пенчева Евлогиева

Зам.-председател

28 35 00 039

Търговище

Търговище

Соня Антонова Бонева

Секретар

28 35 00 039

Търговище

Търговище

Стефка Костадинова Атанасова

Член

28 35 00 039

Търговище

Търговище

Цветелина Русева Стоянова

Член

28 35 00 039

Търговище

Търговище

Димитринка Славчева Коларова

Член

25 35 00 039

Търговище

Търговище

Ивелина Георгиева Василева

Член

28 35 00 039

Търговище

Търговище

Гюлбие Мехмедова Ахмедова

Член

28 35 00 039

Търговище

Търговище

Добрин Стефанов Арабаджиев

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 040

Търговище

Търговище

Светлана Филипова Георгиева

Председател

28 35 00 040

Търговище

Търговище

Стойчо Стефанов Паунов

Зам.-председател

28 35 00 040

Търговище

Търговище

Ангелина Ангелова Панайотова

Секретар

28 35 00 040

Търговище

Търговище

Иванка Николова Димова

Член

28 35 00 040

Търговище

Търговище

Росица Лазарова Станкова

Член

25 35 00 040

Търговище

Търговище

Мима Георгиева Стефанова

Член

28 35 00 040

Търговище

Търговище

Нели Иванова Петрова

Член

28 35 00 040

Търговище

Търговище

Муса Алиев Карагьозов

Член

28 35 00 040

Търговище

Търговище

Николай Огнянов Даскалов

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 041

Търговище

Търговище

Светлана Иванова Топалова

Председател

28 35 00 041

Търговище

Търговище

Райна Борисова Василева

Зам.-председател

28 35 00 041

Търговище

Търговище

Катерина Добринова Арабаджиева

Секретар

28 35 00 041

Търговище

Търговище

Петранка Димитрова Николова

Член

28 35 00 041

Търговище

Търговище

Искра Борисова Драгнева

Член

28 35 00 041

Търговище

Търговище

Светлана Станчева Гинева

Член

28 35 00 041

Търговище

Търговище

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

Член

28 35 00 041

Търговище

Търговище

Ереджеб Назифов Азизов

Член

28 35 00 041

Търговище

Търговище

Динчер Гюрселов Акифов

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 042

Търговище

Търговище

Здравко Христов Марчев

Председател

28 35 00 042

Търговище

Търговище

Рени Иванова Зафирова

Зам.-председател

28 35 00 042

Търговище

Търговище

Галина Пеева Дочева

Секретар

28 35 00 042

Търговище

Търговище

Веска Георгиева Загорова

Член

28 35 00 042

Търговище

Търговище

Калинка Тодорова Нейкова

Член

28 35 00 042

Търговище

Търговище

Дияна Петрова Иванова

Член

25 35 00 042

Търговище

Търговище

Мая Дончева Стоянова

Член

28 35 00 042

Търговище

Търговище

ИВАН-АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

Член

28 35 00 042

Търговище

Търговище

Михаил Йорданов Маринов

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 043

Търговище

Търговище

Цветомир Веселинов Нанков

Председател

28 35 00 043

Търговище

Търговище

Иван Цонев Иванов

Зам.-председател

28 35 00 043

Търговище

Търговище

Еленка Крумова Ставрева

Секретар

28 35 00 043

Търговище

Търговище

Венелина Йорданова Даковска

Член

28 35 00 043

Търговище

Търговище

Пенка Друмева Петкова

Член

28 35 00 043

Търговище

Търговище

Даниела Стойчева Златанова

Член

25 35 00 043

Търговище

Търговище

Валентин Костов Стоянов

Член

28 35 00 043

Търговище

Търговище

Радослав Стефанов Велков

Член

28 35 00 043

Търговище

Търговище

Мариян Тодоров Чурчев

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 044

Търговище

Търговище

Стефан Стоянов Стойков

Председател

28 35 00 044

Търговище

Търговище

Иван Георгиев Христов

Зам.-председател

28 35 00 044

Търговище

Търговище

Диана Михайлова Георгиева

Секретар

28 35 00 044

Търговище

Търговище

Румяна Николова Атанасова

Член

28 35 00 044

Търговище

Търговище

Нели Тодорова Стойнева

Член

28 35 00 044

Търговище

Търговище

Соня Миланова Спасова

Член

28 35 00 044

Търговище

Търговище

Деница Драгомирова Димитрова

Член

25 35 00 044

Търговище

Търговище

Петя Денчева Вълевска

Член

28 35 00 044

Търговище

Търговище

Емине Ахмедова Ибишева

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 045

Търговище

Търговище

Надка Стоянова Николова

Председател

28 35 00 045

Търговище

Търговище

Емине Феимова Юмерова

Зам.-председател

28 35 00 045

Търговище

Търговище

Валентин Радев Велчев

Секретар

28 35 00 045

Търговище

Търговище

Миланка Тодорова Иванова

Член

28 35 00 045

Търговище

Търговище

Соня Галинова Иванова

Член

25 35 00 045

Търговище

Търговище

Мима Стоянова Митева

Член

28 35 00 045

Търговище

Търговище

Величка Сотирова Георгиева

Член

28 35 00 045

Търговище

Търговище

Златка Георгиева Груйкина

Член

28 35 00 045

Търговище

Търговище

Фатме Фетиева Незирова

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 046

Търговище

Търговище

Петя Димитрова Велчева

Председател

28 35 00 046

Търговище

Търговище

Фадлие Мехмедова Хасанова

Зам.-председател

28 35 00 046

Търговище

Търговище

Наталия Симеонова Илиева

Секретар

28 35 00 046

Търговище

Търговище

Миглена Йорданова Иванова

Член

28 35 00 046

Търговище

Търговище

Йовка Тодорова Христова

Член

25 35 00 046

Търговище

Търговище

Бисер Стоев Бонев

Член

28 35 00 046

Търговище

Търговище

Тодор Иванов Груйкин

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 047

Търговище

Търговище

Христо Войнов Анастасов

Председател

28 35 00 047

Търговище

Търговище

Цветанка Светославова Стефанова

Зам.-председател

28 35 00 047

Търговище

Търговище

Зейнеп Ремзиева Али

Секретар

28 35 00 047

Търговище

Търговище

Васил Ненов Иванов

Член

28 35 00 047

Търговище

Търговище

Биляна Атанасова Стоянова

Член

28 35 00 047

Търговище

Търговище

Атанаска Стефанова Михайлова

Член

28 35 00 047

Търговище

Търговище

Стойчо Жеков Панайотов

Член

Избирателна секция

Населено място

Община

         Име

Длъжност

28 35 00 104

МБАЛ

Търговище

Емилия Любомирова Иванова

Председател

28 35 00 104

МБАЛ

Търговище

Мария Тодорова Георгиева

Зам.-председател

25 35 00 104

МБАЛ

Търговище

Румяна Георгиева Владимирова

Секретар

28 35 00 104

МБАЛ

Търговище

Тинка Тодорова Йорданова

Член

28 35 00 104

МБАЛ

Търговище

Тешерифе Ахмедова Кавджиева

Член

28 35 00 104

МБАЛ

Търговище

Веселина Николова Паскалева

Член

28 35 00 104

МБАЛ

Търговище

Йордан Стефанов Николов

Член

                 

 

Решението може да бъде обжалвано в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Решението е обявено на 26.04.2019г. в 12,00 часа

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Диана Йорданова Игнатова

* Публикувано на 26.04.2019 в 14:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 283 / 26.05.2019

  относно: Постъпил сигнал за евентуално нарушение на правилата за водене на предизборна агитация.

 • № 282 / 26.05.2019

  относно: Постъпил сигнал за евентуално нарушение на правилата за водене на предизборна агитация.

 • № 281 / 26.05.2019

  относно: Промени в поименния състав на СИК в област Търговище.

всички решения