Архив избори:
02.04.2023

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК,

 

Във връзка с постъпили сигнали и поставени въпроси относно неправилно отпечатани бюлетини от машинно гласуване с

Писмо изх.№ НС-15-351/02.04.2023 г. на ЦИК са дадени следните указания:

 

В случай че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя, или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува по избран от него начин.

 

Успешна работа.

01.04.2023

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ,

В случай, че възникнат злонамерени действия, свързани с предположения за поставени взривни устройства, следва да информирате органите на МВР на следните телефони:

0601 60 323

0601 63 797

112

30.03.2023

Съобщение

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА 02 АПРИЛ 2023 Г.,

На 31.03.2023 г., в 14:00 ч., РИК-Търговище ще се премести от сградата на Областна администрация Търговище в I ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище, ул. „Иван Вазов“ 1, ет. 2, поради необходимостта от подготовка за приемане на изборните книжа от СИК/ПСИК на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Във връзка с гореизложеното, Ви информираме, че Комисията ще приема заявления, жалби и/или сигнали в сградата на областна администрация на 31.03.2023 г., от 09:00 ч. до 13:00 ч. , а приема в I ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище ще е от 16.00ч. 

Благодарим Ви за разбирането!

30.03.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 30.03.2023г.-16.00ч.

29.03.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 29.03.2023г. - 13.00ч.

24.03.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 27.03.2022г. - 15.30ч.

22.03.2023

Съобщение

      График на обучение на СИК/ПСИК на територията на Община Попово в изборите за народни представители на 2 април 2023г., които ще се проведат в сградата на Дом на културата"Димо Коларов", гр.Попово, на 31.03.2023г. :

   - 10.00ч. - от СИК 21 до СИК 52 вкл.

   - 12.00ч. - от СИК 1 до СИК 20 вкл. и СИК 53

22.03.2023

Съобщение

       Обучението на СИК/ПСИК на територията на ОбщинаАнтоново в изборите за народни представители на 2 април 2023г., ще се проведе в сградата на НЧ"Христо Ботев - 1921", гр.Антоново, на 27.03.2023г., от 10.00ч.

22.03.2023

Съобщение

      Обучението на СИК/ПСИК на територията на Община Омуртаг в изборите за народни представители на 2 април 2023г., ще се проведе в залата на Ресторант"Орбита", гр.Омуртаг., на 29.03.2023г., от 10.00ч.

22.03.2023

Съобщение

      График на обучение на СИК/ПСИК на територията на Община Опака в изборите за народни представители на 2 април 2023г., което ще се проведе в Пленарна зала на Читалище"Пробуда - 1922", ул."България" №94, на 30.03.2023г. :

   - 11.00ч. - от СИК 1 до СИК 6 вкл.

   - 12.00ч. - от СИК 7 до СИК 12 вкл.

22.03.2023

Съобщение

     График на обучение на СИК/ПСИК на територията на Община Търговище в изборите за народни представители на 2 април 2023г., което ще се проведе в сградата на ОНЧ"Напредък - 1864", гр.Търговище, пл."Стоян Мавродиев"№ 1, на 31.03.2023г. :

   - 11.00ч. - от СИК 48 до СИК 103 вкл.

   - 13.00ч. - от СИК 1 до СИК 47 вкл.

      

21.03.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 22.03.2022г. - 16.00ч.

17.03.2023

Съобщение

Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за членовете на СИК в 28 избирателен район - Търговищки от "Сиела Норма"АД:

Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 350 180 349 68
Passcode: RPkLro

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Дата: 25.03.2023 г. (събота)

Час: 11:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 226 465 195
Passcode: ZrYE2d

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Дата: 27.03.2023 г. (понеделник)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:  

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 905 662 45
Passcode: 2zwtVt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

17.03.2023

Съобщение

         Достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК) от "Сиела Норма"АД:

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

20 март 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 377 122 023 793
Passcode: tYxoi9

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

2.

20 март 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 757 364 767
Passcode: SHAkHR

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

3.

21 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 366 241 060 696
Passcode: n8WsFW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

4.

21 март 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 188 599 719
Passcode: DgU5No

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

5.

22 март 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 507 896 45
Passcode: KUe4cy

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

6.

22 март 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 331 867 354 180
Passcode: jNHRuB

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

7.

23 март 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 350 180 349 68
Passcode: RPkLro

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

8.

23 март 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 823 323 696
Passcode: oEzgWM

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

9.

24 март 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 556 495 127
Passcode: XVXNLj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

10.

24 март 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 324 038 593
Passcode: 3eKDqa

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

11.

25 март 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 311 674 907 193
Passcode: Y2HtnW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

12.

25 март 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 226 465 195
Passcode: ZrYE2d

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

13.

25 март 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 347 143 582 092
Passcode: mEXxwq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

14.

25 март 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 312 166 475 095
Passcode: Au6B4w

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

15.

25 март 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 337 775 673 219
Passcode: eCkZUt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

16.

25 март 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 396 358 165 218
Passcode: kLgF7S

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

17.

26 март 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 375 532 088 467
Passcode: rkt3Mu

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

18.

26 март 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 825 640 026
Passcode: CaDsth

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

19.

26 март 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 832 684 412
Passcode: FmKhfN

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

20.

26 март 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 032 365 786
Passcode: ekZxTq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

21.

26 март 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 930 613 638
Passcode: p4VjaW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

22.

26 март 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 537 276 246
Passcode: 7vd6KK

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

23.

27 март 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 327 860 678 880
Passcode: DMZJBC

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

24.

27 март 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 905 662 45
Passcode: 2zwtVt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

25.

28 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 326 175 051 482
Passcode: cnosCj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

26.

28 март 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 320 733 214 962
Passcode: 5a56Me

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

27.

29 март 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 475 304 067
Passcode: K6pP9z

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

28.

29 март 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 133 707 946
Passcode: Y4o9vS

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

17.03.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 17.03.2023г. - 16.00ч.

15.03.2023

Предпечатен образец на бюлетина за гласуване в 28 избирателен район Търговищки

Бюлетина 28 МИР

 

13.03.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 13.03.2023г. - 16.00ч.

09.03.2023

Съобщение

     Със Заповед № РД - 09 - 53/28.02.2023г., Кметът на Община Опака е определил като секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, секция № 282300001 - с адрес: Опака, пл."България"№ 39.

     Заявки за транспорт до определената секция могат да се правят на тел. 06039 2426, от 7.00ч.до 18.00ч. в изборния ден - 02.04.2023г. 

09.03.2023

Съобщение

     Със Заповед № З - 23 - 141/27.02.2023г., Кметът на Община Попово е определил секция № 282400013, с адрес: Попово, Център за социални дейности, за секция в която могат да упражнят правото си на глас избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

     Заявки за осигуряване на транспорт могат да се правят на 2 април 2023г./денят на изборите/, на тел.0608/40279, от 7.00ч.до 12.00ч.

09.03.2023

Съобщение

     Със Заповед № РД - 70/07.03.2023г., Кметът на Община Антоново е определил секция № 280200002, с адрес: Антоново, бул."Тузлушки герой"№ 52 за секция, в която могат да упражнят правото си на глас избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 2 април 2023г.

     Заявки за осигуряване на транспорт до определената секция могат да се правят на тел. 06071 2261 всеки работен ден и в изборния ден - от 8.00ч. до 14.00ч. 

09.03.2023

Съобщение

     Със Заповед № 111/08.03.2023г. на упълномощен Зам.кмет на Община Омуртаг са определени 2 избирателни секции на територията на града за гласуване на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването - Секция № 282200004 - с адрес: Омуртаг, НЧ"Отец Паисий" и Секция № 282200006 - с адрес: Омуртаг, Читалище на пл."Независимост". 

     Заявки за оказване на помощ и осигуряване на транспортно средство за придвижване до определените избирателни секции могат се направят на тел.0605 62311 и тел. 0605 63470, всеки работен ден, от 8.00ч.до 17.00ч., а в изборния ден - от 7.00ч. до 20.00ч. 

09.03.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 9.03.2023г. - 16.00ч.

03.03.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 06.03.2023г. - 16:00ч.

28.02.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 28.02.2023г. - 17.00ч.

24.02.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 27.02.2023г.-16.00ч.

20.02.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 22.02.2023г. - 16.00ч.

17.02.2023

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 17.02.2023г. - 13.00ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 118 / 03.04.2023

  относно: Установено съществено несъответствие във вписаните в протокола на СИК 280200032 данни

 • № 117 / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх.№301/02.04.2023г.

 • № 116 / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх.№300/02.04.2023г.

всички решения