Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 15
Търговище, 17.02.2023

ОТНОСНО: Допълване групата на специалисти към РИК Търговище

     С оглед необходимостта да бъде заменен техническия сътрудник към РИК Търговище Айфер Кяшифова, поради обективни причини, пораждащи невъзможност да бъде подписан граждански договор, с оглед организацията на работата на РИК, на основание чл.63 и чл.72, ал.1, т.1  от ИК, във връзка с Решение 1586-НС от 02.02.2023г. на ЦИК, РИК Търговище

                                       РЕШИ

     Допълва работната група от специалисти към РИК Търговище, като освобождава Айфер Кяшифова, поради наличие на обективна невъзможност за подписване на граждански договор, на длъжност технически сътрудник към РИК Търговище и определя Нелин Феимова Юсеинова на длъжност технически сътрудник към РИК Търговище.

      С определеното лице да бъде сключен граждански договор от областния управител на Област Търговище като се определи възнаграждение съгласно Решение № 1586-НС от 02.02.2023г. на ЦИК, считано от 17.02.2023г. до 16.04.2023г., вкл.

       Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 17.02.2023 в 13:36 часа

Календар

Решения

  • № 118 / 03.04.2023

    относно: Установено съществено несъответствие във вписаните в протокола на СИК 280200032 данни

  • № 117 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№301/02.04.2023г.

  • № 116 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№300/02.04.2023г.

всички решения