Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 58
Търговище, 17.03.2023

ОТНОСНО: Замени в СИК на територията на община Омуртаг

     Постъпило е заявление от пълномощник на ПП“ВЪЗРАЖДАНЕ“, с вх.№ 139/17.03.2023г.за замени  в поименните състави на СИК в община Омуртаг от съответната квота, с приложени оставки от същите. Приложени са оставки на членовете на СИК, които желаят да бъдат освободени поради лични причини и пълномощно.

     На основание чл.72, ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Търговище

Р Е Ш И

     Освобождава поради подаване на оставка членове на СИК и назначава нови в съставите на СИК на община Омуртаг, в съответствие с представеното заявление с вх.№ 139/17.03.2023г.от ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ“ , в съответствие със съответните квоти, както следва:

 • В СИК 282200037 освобождава Йордан Митков Станчев и назначава Радостина Веселинова Бонева.
 • В СИК 282200020 освобождава Марийка Христова Николова и назначава Димитър Маринов Димитров.
 • В СИК 282200024 освобождава Росен Райчев Стойнев и назначава Елка Тодорова Димитрова.
 • В СИК 282200009 освобождава Милчо Йовчев Милков и назначава Радка Йовчева Христова.
 • В СИК 282200034 освобождава Петя Йовкова Василева и назначава Йордан Митков Стоянов.

     Анулира удостоверенията на освободените членове и издава нови на новоназначените такива.

     Решението подлежи на оспорване в 3дневен срок пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 17.03.2023 в 16:55 часа

Календар

Решения

 • № 68 / 22.03.2023

  относно: Замени в СИК на територията на община Попово

 • № 67 / 22.03.2023

  относно: Допълване работната група от специалисти на основание Решение №1586-НС/02.02.2023г. на ЦИК

 • № 66 / 22.03.2023

  относно: Одобряване списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции за 28 изборен район – Търговищки

всички решения