Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 59
Търговище, 17.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на поименния състав на ПСИК № 280200040 в Община Антоново

     С вх. № 135/17.03.2023г. в РИК-Търговище е постъпило предложение от Кмета на Община Антоново за състав на СИК № 280200040 за изборите за народни представители, насрочени за 2 април 2023г., придружено със съответните изискуеми документи за проведени консултации.  

        Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК-Търговище

Р Е Ш И

     Назначава поименния състав на СИК № 280200040 в община Антоново, както следва:

     Председател – Хабил Шабанов Сеидахмедов

     Зам.председател – Айдън Исмаилов Мехмедов

     Секретар – Марко Русев Марков

     Член – Кирил Миленов Кирилов

     Член – Стелиян Стефанов Сотиров

     Член – Антон Колев Динов

     Член – Снежана Драгомирова Стефанова

      На членовете на ПСИК да се издадат удостоверения.

      Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.       

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 17.03.2023 в 16:56 часа

Календар

Решения

  • № 68 / 22.03.2023

    относно: Замени в СИК на територията на община Попово

  • № 67 / 22.03.2023

    относно: Допълване работната група от специалисти на основание Решение №1586-НС/02.02.2023г. на ЦИК

  • № 66 / 22.03.2023

    относно: Одобряване списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции за 28 изборен район – Търговищки

всички решения