Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 69
Търговище, 27.03.2023

ОТНОСНО: Замени в СИК на територията на община Търговище

РЕШЕНИЕ №69/27.03.2023г.

Относно: Замени в СИК на територията на община Търговище

                 Постъпили са заявления от пълномощници на партии и коалиции с вх.№ 173/23.03.2023г.,вх. № 191/25.03.2023г и вх.№ 192/25.03.2023г..от КП “Демократична България – Обединение“, с вх.№ 180/24.03.2023г. и вх.№ 198/27.03.2023г. от КП „БСП за България“, с вх.№ 193/26.03.2023г.от КП „Продължаваме промяната“ за замени  в поименните състави на СИК в община Търговище от съответните квоти, с приложени оставки от същите или дублиране на имена. Приложени са оставки на членовете на СИК, които желаят да бъдат освободени поради лични причини и пълномощни.

На основание чл.72, ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Търговище

Р Е Ш И

Освобождава поради подаване на оставка членове на СИК или дублиране на имена, и назначава нови в съставите на СИК на община Търговище, в съответствие с представените заявления с от съответните квоти на  КП “Демократична България – Обединение“, в съответствие с техни заявления  №  173/23.03.2023г., 191/25.03.2023г. и 192/25.03.2023г., на КП“БСП за България“, в съответствие с техни заявления с вх.№ 180/24.03.2023г. и 198/27.03.2023г., на КП “Продължаваме промяната“, в съответствие с тяхно заявление с вх.№ 193/26.03.2023г. , в съответствие със съответните квоти, както следва:

 • В СИК 283500081 освобождава Светла Цанкова Стоева и назначава Росица Йовчева Къдънова.
 • В СИК 283500087 освобождава Мария Иванова Димитрова и назначава Златин Йорданов Боянов.
 • В СИК 283500089 освобождава Недко Стоядинов Христов и назначава Пламен Станев Марков.
 • В СИК 283500082 освобождава Динко Георгиев Дамянов и назначава Станислав Пламенов Станев.
 • В СИК 283500011 освобождава Мария Тодорова Георгиева и назначава Мирела Стоичкова Любенова.
 • В СИК 283500034 освобождава Иван Боянов Иванов и назначава Цветелина Стоичкова Любенова.
 • В СИК 283500042 освобождава Христин Георгиев Иванов и назначава Наталия Недялкова Неделчева.
 • В СИК 283500067 освобождава Тодор Янков Енчев и назначава Златка Георгиева Груйкина.
 • В СИК 283500068 освобождава Мария Стоянова Дацова и назначава Албена Светославова Атанасова.
 • В СИК 283500084 освобождава Ивалина Василева Симова и назначава Михаил Георгиев Димов.
 • В СИК 283500086 освобождава Цветанка Славова Любенова и назначава Стоичко Цветанов Любенов.
 • В СИК 283500096 освобождава Светлана Иванова Стоева и назначава Соня Георгиева Анастасова.
 • В СИК 283500031 освобождава Габриела Димитрова Христова и назначава Милена Илиева Грозева.

Анулира удостоверенията на освободените членове и издава нови на новоназначените такива.

Решението подлежи на оспорване в 3дневен срок пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 27.03.2023 в 17:30 часа

Календар

Решения

 • № 118 / 03.04.2023

  относно: Установено съществено несъответствие във вписаните в протокола на СИК 280200032 данни

 • № 117 / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх.№301/02.04.2023г.

 • № 116 / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх.№300/02.04.2023г.

всички решения