Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 7
Търговище, 17.02.2023

ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателните секции в 28-ми изборен район - Търговищки, по общини

На основание чл.72, ал.1,т.6 от ИК и Решение № № 1599-НС/07.02.2023г.на ЦИК, в съответствие със Заповед № РД-З - 155/07.02.2023г.на Кмета на община Търговище, Заповед № З-23-104/08.02.2023г на Кмета на община Попово, Заповед № 59/06.02.2023г.на Кмета на Община Омуртаг, Заповед № РД-39/08.02.2023г.на Кмета на община Антоново и Заповед № РД – 09-37/09.02.2023г.на Кмета на община Опака, РИК Търговище

РЕШИ

РИК Търговище формира единните номера на избирателните секции в изборния район, по общини, както следва:

 

НОМЕР НА СЕКЦИЯ

ОБЩИНА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

 

280200001

АНТОНОВО

ГР.АНТОНОВО

 

280200002

АНТОНОВО

ГР.АНТОНОВО

 

280200003

АНТОНОВО

ГР.АНТОНОВО

 

280200004

АНТОНОВО

С.БАНКОВЕЦ

 

280200005

АНТОНОВО

С.БОГОМОЛСКО

 

280200006

АНТОНОВО

С.ВЕЛЬОВО

 

280200007

АНТОНОВО

С.ВЕЛИКОВЦИ

 

280200008

АНТОНОВО

С.ГЛАШАТАЙ

 

280200009

АНТОНОВО

С.ГОРНА ЗЛАТИЦА

 

 280200010  

АНТОНОВО

С.ДЕВИНО

 

280200011

АНТОНОВО

 

С.ДЛЪЖКА ПОЛЯНА

 

280200012

АНТОНОВО

С.ДОБРОТИЦА

 

280200013

АНТОНОВО

С.ИЗВОРОВО

 

280200014

АНТОНОВО

С.КАПИЩЕ

 

280200015

АНТОНОВО

С.КИТИНО

 

280200016

АНТОНОВО

С.КОНОП

 

280200017

АНТОНОВО

С.КРУШОЛАК

 

280200018

АНТОНОВО

С.КЬОСЕВЦИ

 

280200019

АНТОНОВО

С.ЛЮБИЧЕВО

 

280200020

АНТОНОВО

С.МАЛОГРАДЕЦ

 

280200021

АНТОНОВО

С.МИЛИНО

 

280200022

АНТОНОВО

С.МОРАВИЦА

 

280200023

АНТОНОВО

С.МОРАВКА

 

280200024

АНТОНОВО

С.ОРАЧ

 

280200025

АНТОНОВО

С.РАВНО СЕЛО

 

280200026

АНТОНОВО

С.РАЗДЕЛЦИ

 

280200027

АНТОНОВО

С.СВИРЧОВО

 

280200028

АНТОНОВО

С.СВОБОДИЦА

 

280200029

АНТОНОВО

С.СЕМЕРЦИ

 

280200030

АНТОНОВО

С.СТАРА РЕЧКА

 

280200031

АНТОНОВО

С.СТАРЧИЩЕ

 

280200032

АНТОНОВО

С.СТЕВРЕК

 

280200033

АНТОНОВО

С.СТОЙНОВО

 

280200034

АНТОНОВО

С.ТАЙМИЩЕ

 

280200035

АНТОНОВО

С.ТРЕСКАВЕЦ

 

280200036

АНТОНОВО

С.ЧЕКАНЦИ

 

280200037

АНТОНОВО

С.ЧЕРНА ВОДА

 

280200038

АНТОНОВО

С.ЧЕРНИ БРЯГ

 

280200039

АНТОНОВО

С.ЯСТРЕБИНО

 

 

 

 

 

 

282200001

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

 

282200002

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

 

282200003

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

 

282200004

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

 

282200005

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

 

282200006

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

 

282200007

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

 

282200008

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

 

282200009

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

 

282200010

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

 

282200011

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

 

282200012

ОМУРТАГ

С.БЕЛОМОРЦИ

 

282200013

ОМУРТАГ

С.БЪЛГАРАНОВО

 

282200014

ОМУРТАГ

С.ВЕЛИКДЕНЧЕ

 

282200015

ОМУРТАГ

С.ВЕЛИЧКА

 

282200016

ОМУРТАГ

С.ВЕРЕНЦИ

 

282200017

ОМУРТАГ

С.ВЕСЕЛЕЦ

 

282200018

ОМУРТАГ

С.ВИСОК

 

282200019

ОМУРТАГ

С.ВРАНИ КОН

 

282200020

ОМУРТАГ

С.ГОЛЯМО ЦЪРКВИЩЕ

 

282200021

ОМУРТАГ

С.ГОРНА ХУБАВКА

 

282200022

ОМУРТАГ

С.ГОРНО КОЗАРЕВО

 

282200023

ОМУРТАГ

С.ГОРНО НОВКОВО

 

282200024

ОМУРТАГ

С.ГОРСКО СЕЛО

 

282200025

ОМУРТАГ

С.ДОЛНА ХУБАВКА

 

282200026

ОМУРТАГ

С.ДОЛНО КОЗАРЕВО

 

282200027

ОМУРТАГ

С.ДОЛНО НОВКОВО

 

282200028

ОМУРТАГ

С.ЗВЕЗДИЦА

 

282200029

ОМУРТАГ

С.ЗЕЛЕНА МОРАВА

 

282200030

ОМУРТАГ

С.ЗМЕЙНО

 

282200031

ОМУРТАГ

С.ИЛИЙНО

 

282200032

ОМУРТАГ

С.КАМБУРОВО

 

282200033

ОМУРТАГ

С.КАМБУРОВО

 

282200034

ОМУРТАГ

С.КЕСТЕНЯВО

 

282200035

ОМУРТАГ

С.КОЗМА ПРЕЗВИТЕР

 

282200036

ОМУРТАГ

С.КРАСНОСЕЛЦИ

 

282200037

ОМУРТАГ

С.МОГИЛЕЦ

 

282200038

ОМУРТАГ

С.ОБИТЕЛ

 

282200039

ОМУРТАГ

С.ПАНАЙОТ ХИТОВО

 

282200040

ОМУРТАГ

С.ПАНИЧИНО

 

282200041

ОМУРТАГ

С.ПЕТРИНО

 

282200042

ОМУРТАГ

С.ПЛЪСТИНА

 

282200043

ОМУРТАГ

С.ПТИЧЕВО

 

282200044

ОМУРТАГ

С.ПЪДАРИНО

 

282200045

ОМУРТАГ

С.ПЪРВАН

 

282200046

ОМУРТАГ

С.РЪТЛИНА

 

282200047

ОМУРТАГ

С.СТАНЕЦ

 

282200048

ОМУРТАГ

С.ТЪПЧИЛЕЩОВО

 

282200049

ОМУРТАГ

С.УГЛЕДНО

 

282200050

ОМУРТАГ

С.ЦАРЕВЦИ

 

282200051

ОМУРТАГ

С.ЦЕРОВИЩЕ

 

282200052

ОМУРТАГ

С.ЧЕРНОКАПЦИ

 

282200053

ОМУРТАГ

МБАЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282300001

ОПАКА

ГР.ОПАКА

 

282300002

ОПАКА

ГР.ОПАКА

 

282300003

ОПАКА

ГР.ОПАКА

 

282300004

ОПАКА

ГР.ОПАКА

 

282300005

ОПАКА

С.КРЕПЧА

 

282300006

ОПАКА

С.КРЕПЧА

 

282300007

ОПАКА

С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ

 

282300008

ОПАКА

С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ

 

282300009

ОПАКА

С.ГОРСКО АБЛАНОВО

 

282300010

ОПАКА

С.ГЪРЧИНОВО

 

282300011

ОПАКА

С.ЛЮБЛЕН

 

 

 

 

 

 

282400001

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400002

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400003

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400004

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400005

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400006

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400007

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400008

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400009

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400010

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400011

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400012

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400013

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400014

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400015

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400016

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400017

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400018

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400019

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400020

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

 

282400021

ПОПОВО

С.АПРИЛОВО

 

282400022

ПОПОВО

С.БАБА ТОНКА

 

282400023

ПОПОВО

С.БЕРКОВСКИ

 

282400024

ПОПОВО

С.БРАКНИЦА

 

282400025

ПОПОВО

С.ВОДИЦА

 

282400026

ПОПОВО

С.ГАГОВО

 

282400027

ПОПОВО

С.ГЛОГИНКА

 

282400028

ПОПОВО

С.ГОРИЦА

 

282400029

ПОПОВО

С.ДОЛНА КАБДА

 

282400030

ПОПОВО

С.ДРИНОВО

 

282400031

ПОПОВО

С.ЕЛЕНОВО

 

282400032

ПОПОВО

С.ЗАВЕТНО

 

282400033

ПОПОВО

С.ЗАРАЕВО

 

282400034

ПОПОВО

С.ЗАХАРИ СТОЯНОВО

 

282400035

ПОПОВО

С.ЗВЕЗДА

 

282400036

ПОПОВО

С.КАРДАМ

 

282400037

ПОПОВО

С.КАРДАМ

 

282400038

ПОПОВО

С.КОВАЧЕВЕЦ

 

282400039

ПОПОВО

С.КОЗИЦА

 

282400040

ПОПОВО

С.КОНАК

 

282400041

ПОПОВО

С.ЛОМЦИ

 

282400042

ПОПОВО

С.МАРЧИНО

 

282400043

ПОПОВО

С.МЕДОВИНА

 

282400044

ПОПОВО

С.ОСИКОВО

 

282400045

ПОПОВО

С.ПАЛАМАРЦА

 

282400046

ПОПОВО

С.ПОМОЩИЦА

 

282400047

ПОПОВО

С.ПОСАБИНА

 

282400048

ПОПОВО

С.САДИНА

 

282400049

ПОПОВО

С.СВЕТЛЕН

 

282400050

ПОПОВО

С.СЛАВЯНОВО

 

282400051

ПОПОВО

С.ТРЪСТИКА

 

282400052

ПОПОВО

С.ЦАР АСЕН

 

 

 

 

 

283500001

283500001                                       

ТЪРГОВИЩЕ  

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500002

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500003

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500004

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500005

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500006

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500007

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500008

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500009

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500010

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500011

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500012

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500013

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500014

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500015

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500016

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500017

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500018

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500019

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500020

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500021

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500022

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500023

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500024

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500025

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500026

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500027

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500028

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500029

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500030

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500031

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500032

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500033

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500034

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500035

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500036

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500037

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500038

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500039

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500040

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500041

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500042

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500043

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500044

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500045

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500046

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500047

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

 

283500048

ТЪРГОВИЩЕ

С.АЛЕКСАНДРОВО

 

283500049

ТЪРГОВИЩЕ

С.АЛВАНОВО

 

283500050

ТЪРГОВИЩЕ

С.БАЯЧЕВО

 

283500051

ТЪРГОВИЩЕ

С.БИСТРА

 

283500052

ТЪРГОВИЩЕ

С.БРАТОВО

 

283500053

ТЪРГОВИЩЕ

С.БОЖУРКА

 

283500054

ТЪРГОВИЩЕ

С.БУХОВЦИ

 

283500055

ТЪРГОВИЩЕ

С.БУЙНОВО

 

283500056

ТЪРГОВИЩЕ

С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

283500057

ТЪРГОВИЩЕ

С.ВАРДУН

 

283500058

ТЪРГОВИЩЕ

С.ГОЛЯМО СОКОЛОВО

 

283500059

ТЪРГОВИЩЕ

С.ГОЛЯМО НОВО

 

283500060

ТЪРГОВИЩЕ

С.ГОЛЯМО НОВО

 

283500061

ТЪРГОВИЩЕ

С.ГОРНА КАБДА

 

283500062

ТЪРГОВИЩЕ

С.ДАВИДОВО

 

283500063

ТЪРГОВИЩЕ

С.ДЪЛГАЧ

 

283500064

ТЪРГОВИЩЕ

С.ДРАГАНОВЕЦ

 

283500065

ТЪРГОВИЩЕ

С.ДРАЛФА

 

283500066

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЗДРАВЕЦ

 

283500067

ТЪРГОВИЩЕ

С.КРАЛЕВО

 

283500068

ТЪРГОВИЩЕ

С.КРАЛЕВО

 

283500069

ТЪРГОВИЩЕ

С.КОПРЕЦ

 

283500070

ТЪРГОВИЩЕ

С.КОШНИЧАРИ

 

283500071

ТЪРГОВИЩЕ

С.КРЪШНО

 

283500072

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЛИЛЯК

 

283500073

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЛИЛЯК

 

283500074

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЛОВЕЦ

 

283500075

ТЪРГОВИЩЕ

С.МОМИНО

 

283500076

ТЪРГОВИЩЕ

С.МАКАРИОПОЛСКО

 

283500077

ТЪРГОВИЩЕ

С.МАКОВО

 

283500078

ТЪРГОВИЩЕ

С.МИЛАДИНОВЦИ

 

283500079

ТЪРГОВИЩЕ

С.МИРОВЕЦ

 

283500080

ТЪРГОВИЩЕ

С.НАДАРЕВО

 

283500081

ТЪРГОВИЩЕ

С.ОВЧАРОВО

 

283500082

ТЪРГОВИЩЕ

С.ОСЕН

 

283500083

ТЪРГОВИЩЕ

С.ОСТРЕЦ

 

283500084

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПОДГОРИЦА

 

283500085

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПОДГОРИЦА

 

283500086

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПРЕСЯК

 

283500087

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПРОБУДА

 

283500088

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПАЙДУШКО

 

283500089

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПРЕСИЯН

 

283500090

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПРЕСЕЛЕЦ

 

283500091

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПРОЛАЗ

 

283500092

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПЕВЕЦ

 

283500093

ТЪРГОВИЩЕ

С.РАЗБОЙНА

 

283500094

ТЪРГОВИЩЕ

С.РАЛИЦА

 

283500095

ТЪРГОВИЩЕ

С.РУЕЦ

 

283500096

ТЪРГОВИЩЕ

С.РУЕЦ

 

283500097

ТЪРГОВИЩЕ

С.РОСИНА

 

283500098

ТЪРГОВИЩЕ

С.СТРАЖА

 

283500099

ТЪРГОВИЩЕ

С.СЪЕДИНЕНИЕ

 

283500100

ТЪРГОВИЩЕ

С.ТЪРНОВЦА

 

283500101

ТЪРГОВИЩЕ

С.ТВЪРДИНЦИ

 

283500102

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЦВЕТНИЦА

 

283500103

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЧЕРКОВНА

 

283500104

МБАЛ

ТЪРГОВИЩЕ

 

283500105

подвижна

ТЪРГОВИЩЕ

 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 17.02.2023 в 13:29 часа

Календар

Решения

  • № 118 / 03.04.2023

    относно: Установено съществено несъответствие във вписаните в протокола на СИК 280200032 данни

  • № 117 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№301/02.04.2023г.

  • № 116 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№300/02.04.2023г.

всички решения