Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 71
Търговище, 27.03.2023

ОТНОСНО: Замени в СИК на територията на община Опака

     Постъпило е заявление от пълномощник, с вх.№ 175/23.03.2023г от КП “Демократична България – Обединение“, за замяна  в поименните състави на СИК в община Опака от съответните квоти. Приложени са оставки от членовете на СИК, които желаят да бъдат освободени поради лични причини, пълномощно.

     На основание чл.72, ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Търговище

                                                         Р Е Ш И

     Освобождава поради подаване на оставка членове на СИК и назначава нови в съставите на СИК на община Опака, в съответствие с представено заявление с  вх.№ 175/23.03.2023г.от КП “Демократична България – Обединение“, в съответствие със техните квоти, както следва:

 • В СИК 282300002 освобождава Мария Станчева Тодорова и назначава Анка Жекова Димитрова.
 • В СИК 282300003 освобождава Анка Жекова Димитрова и назначава Цветелин Стефанов Ганев.
 • В СИК 282300008 освобождава Гюлхан Османова Исмаилова и назначава Гергана Георгиева Стойчева.

     Анулира удостоверенията на освободените членове на СИК  и издава нови на новоназначените такива.

     Решението подлежи на оспорване в 3дневен срок пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 27.03.2023 в 17:32 часа

Календар

Решения

 • № 118 / 03.04.2023

  относно: Установено съществено несъответствие във вписаните в протокола на СИК 280200032 данни

 • № 117 / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх.№301/02.04.2023г.

 • № 116 / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх.№300/02.04.2023г.

всички решения