Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 72
Търговище, 27.03.2023

ОТНОСНО: Замени в СИК на територията на община Омуртаг

     Постъпили са заявления от пълномощници, с вх.№ 181/24.03.2023г от КП “БСП за България“ с вх.№ 197/27.03.2023г от КП “ГЕРБ-СДС“ , за замяна  в поименните състави на СИК в община Омуртаг от съответните квоти. Приложени са оставки от членовете на СИК, които желаят да бъдат освободени поради лични причини, пълномощно.

     На основание чл.72, ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК Търговище

Р Е Ш И

     Освобождава поради подаване на оставка членове на СИК и назначава нови в съставите на СИК на община Омуртаг, в съответствие с представени заявления с вх.№ 181/24.03.2023г от КП “БСП за България“, с вх.№ 197/27.03.2023г от КП “ГЕРБ-СДС“, в съответствие със техните квоти, както следва:

 • В СИК 282200015 освобождава Румяна Петрова Миланова и назначава Снежана Русева Станчева.
 • В СИК 282200028 освобождава Донка Георгиева Димова и назначава Тонка Трифонова Христова.
 • В СИК 282200052 освобождава Севгин Алиосманов Шакиров и назначава Николинка Антонова Христова.
 • СИК 282200007 освобождава Нелис Исмаил Реджеб и назначава Геновева Владимирова Стефанова.
 • СИК 282200007 освобождава Емин Мехмедов Еминов и назначава Айча Алтънай Мустафа.
 • СИК 282200009 освобождава Айча Алтънай Мустафа и назначава Сезер Фахрединов Мехмедов.
 • СИК 282200011 освобождава Фатме Мехмед Селим и назначава Синай Илханов Мустафов.
 • СИК 282200015 освобождава Хасан Ниязиев Хасанов и назначава Шенай Шабанова Аптрахимова.
 • СИК 282200017 освобождава Ерджан Салимов Сюлейманов и назначава Емин Мехмедов Еминов.
 • СИК 282200018 освобождава Джейлян Касимова Сюлейманова и назначава Стефан Вълчев Стефанов.
 • СИК 282200023 освобождава Ахмед Мустафа Али и назначава Хикмет Руфатов Мустафов.
 • СИК 282200028 освобождава Халил Ниязиев Хасанов и назначава Тунджай Исмет Ахмед.
 • СИК 282200029 освобождава Сибел Хюсеинова Хюсеин и назначава Сервет Рашидова Хасанова.
 • СИК 282200030 освобождава Норка Димитрова Петрова и назначава Умут Лятиф Исмет.
 • СИК 282200032 освобождава Радка Иванова Янкова и назначава Бейсим Исмаилов Шабанов.
 • СИК 282200042 освобождава Синай Илханов Мустафов и назначава Биршен Фикретова Керимова.
 • СИК 282200045 освобождава Мустафа Хюсеинов Мустафов и назначава Джейлян Джеватова Яхова.
 • СИК 282200047 освобождава Айгюл Шабанова Хюсеинова и назначава Норка Димитрова Петрова.
 • СИК 282200051 освобождава Сезер Фафрадинов Мехмедов и назначава Емзун Юсуфов Мехмедов.
 • СИК 282200052 освобождава Мустафа Адемов Ахмедов и назначава Емине Хюсеинова Ахмедова.

     Анулира удостоверението на освободения член  и издава ново на новоназначения такъв.

     Решението подлежи на оспорване в 3дневен срок пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 27.03.2023 в 17:33 часа

Календар

Решения

 • № 118 / 03.04.2023

  относно: Установено съществено несъответствие във вписаните в протокола на СИК 280200032 данни

 • № 117 / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх.№301/02.04.2023г.

 • № 116 / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх.№300/02.04.2023г.

всички решения