Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 73
Търговище, 27.03.2023

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на КП „БСП за България“

     С вх. № 189/24.03.2023г. в РИК-Търговище е постъпило заявление от КП „БСП за България“ и списък на упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023г. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител, пълномощно.

     След извършена проверка РИК-Търговище констатира, че за общо 26 предложени броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

     Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл. 124 ИК , РИК-Търговище

                                                                   Р Е Ш И

     ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Търговище 26 /двадесет и шест/ броя упълномощени представители на КП „БСП за България“.

            Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.   

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 27.03.2023 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 118 / 03.04.2023

    относно: Установено съществено несъответствие във вписаните в протокола на СИК 280200032 данни

  • № 117 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№301/02.04.2023г.

  • № 116 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№300/02.04.2023г.

всички решения