Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 74
Търговище, 27.03.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 2 април 2023г. в изборен район 28 Търговищки, предложени от КП“ БСП за България“

  

     В РИК-Търговище е постъпило е заявление от пълномощник на КП“БСП за България“,  заведено с вх. №188/24.03.2023 г., във входящия регистър на РИК и като № 1 в регистъра на застъпниците на РИК, с което се предлага РИК Търговище да регистрира 65 броя застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 2 април 2023г. Към предложението е приложено и Приложение-списък на хартиен и в електронен вид, с попълнени данни на 65 лица, както и 65 броя декларации от лицата, предложени за застъпници /Приложение 45 – НС/.

      След проверка, се оказа, че за всички 65 броя са налице условията да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа на КП“ БСП за България, като същите следва да бъдат регистрирани по реда и начина, посочен в заявлението.

     Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.15,т.16  във връзка с  чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум,  Районна избирателна комисия- Търговище

                                                                      РЕШИ:

     РЕГИСТИРА 65/шестдесет и пет/бр. застъпници на кандидатска листа за  народни представители на 2 април 2023г., предложени от КП“ БСП за България“, както следва:

1

Иван Станчев Георгиев

2

Румен Генов Иванов

3

Севгюлян Февзи Хюсеинова

4

Маргарита Цанева Маркова

5

Емилия Стефанова Стефанова

6

Йорданка Марийкова Георгиева

7

Сади Садетинов Сейфулов

8

Борис Борисов Костов

9

Атанаска Тодорова Даналева

10

Мариана Димитрова Павлова

11

Йорданка Петрова Чакърова

12

Павлина Иванова Димитрова

13

Надежда Венкова Атанасова

14

Десислава Милчева Димова

15

Татяна Тинчева Величкова

16

Светлана Стоянова Илиева

17

Мара Събева Таскова

18

Ангелина Иванова Ганчева

19

Румен Михайлов Ангелов

20

Евелина Радостинова Евгениева

21

Радослава Александрова Ралева

22

Павлинка Рачева Петрова

23

Пенчо Георгиев Тодоров

24

Илия Желязков Ангелов

25

Али Алис Али

26

Красимир Величков Младенов

27

Дамянка Иванова Атанасова

28

Данчо Колев Йорданов

29

Селиме Ахмед Мустафа

30

Али Ахмедов Алиев

31

Нури Салимов Нуриев

32

Хюсеин Руждиев Хюсеинов

33

Бехчет Османов Юсеинов

34

Нина Иванова Иванова

35

Христинка Колева Ганева

36

Нина Николаева Димитрова

37

Цветомир Пенев Цонев

38

Радка Маркова Тодорова

39

Шенай Хасанова Абилова

40

Фикрет Юнузов Хасанов

41

Байсе Исмаилова Абилова

42

Иван Велиславов Иванов

43

Нина Тинчева Иванова

44

Симона Иванова Стефанова

45

Ценка Антонова Василева

46

Юлиян Иванов Стефанов

47

Василка Йорданова Йорданова   

48

Руска Минчева Иванова

49

Илия Живков Димитров

50

Венета Радева Стоянова

51

Блага Николаева Кънчева

52

Ердинай Хасан Мехмед

53

Величка Добрева Генова

54

Милчо Русев Русев

55

Милена Стефанова Стефанова

56

Росица Иванова Станева

57

Добринка Николаева Ганева

58

Георги Минев Гьоков

59

Пенка Николаева Гьокова

60

Зерджан Ибрямова Сабриева

61

Назифе Зюлфикярова Ибрямова

62

Стефан Атанасов Славчев

63

Дешка Петкова Василева

64

Ради Христов Радев

65

Красимир Иванов Иванов

 

     На застъпниците да се издадат удостоверения.

     Решението подлежи на оспорване в 3дневен срок пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 27.03.2023 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 118 / 03.04.2023

    относно: Установено съществено несъответствие във вписаните в протокола на СИК 280200032 данни

  • № 117 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№301/02.04.2023г.

  • № 116 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№300/02.04.2023г.

всички решения