Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 75
Търговище, 27.03.2023

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 149/21.03.2023г. за поставени агитационни материали от КП “ЛЕВИЦАТА“ на места извън заповедта на кмета на община Търговище

     Подаден е сигнал с вх.№ 149/21.03.2023г. от упълномощен представител на КП “БСП за България“ относно нерегламентирано поставени агитационни материали от КП “ЛЕВИЦАТА“ на места извън заповедта на кмета на община Търговище на територията на гр. Търговище, а имено: от кръстовището на ул.“Цар Симеон“ с ул. “Уилям Гладстон“ – Кооперативен пазар /в посока Автогара – Търговище/. Във връзка с изложените в него обстоятелства, беше извършена проверка от двама от членовете на РИК Търговище от различни партии и коалиции – Дениз Хюсниев и Тодор Тодоров които са констатирали, че има поставени агитационни материали, отговарящи по съдържание на ИК върху павилиони намиращи се в централната част от Кооперативния пазар в гр. Търговище и не застрашават живота и здравето на гражданите и безопасността на движението, като същите не накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. След извършената служебна проверка и необходимостта от изясняване на фактическата обстановка е изпратено писмо до Община Търговище да извърши допълнителна проверка и да уведоми РИК Търговище дали има поставени агитационни материали върху имоти и преместваеми съоръжения, които са държавна или общинска собственост и ако има такива, дали е налице разрешение за поставянето на агитационни материали в тях. В отговор е получено писмо № РД-01-3297/24.03.2023г. от Община Търговище, съгласно което от извършената проверка е установено, че има агитационни материали, които са поставени в частен имот ПИ № 73626.506.612 и намиращите се в него павилиони, в частта, която не е общинска собственост. Към отговора е приложено и съгласие от ползвателя на имота и павилионите в него за поставяне на агитационни материали от КП “ЛЕВИЦАТА“.

      Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК и раздел II от Решение № 1695-НС/22.02.2023 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум,  Районна избирателна комисия - Търговище

РЕШИ:

       Не е установено нарушение на Изборния кодекс по сигнал с вх.№ 149/21.03.2023г. от КП “БСП за България“, поставените агитационни материали са в частна собственост, с разрешение на собственика, същите не застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, и не накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 27.03.2023 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 118 / 03.04.2023

    относно: Установено съществено несъответствие във вписаните в протокола на СИК 280200032 данни

  • № 117 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№301/02.04.2023г.

  • № 116 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№300/02.04.2023г.

всички решения