Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 9
Търговище, 17.02.2023

ОТНОСНО: Определяне на броя на членовете на всяка от СИК в избирателен район 28-ми Търговищки

На основание чл.72, ал.1,т.2, във връзка с чл.92, ал.4 и ал.5 от ИК и публикуваните на страницата на ЦИК, брой избиратели в предварителните списъци за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023г., Решение № 8/17.02.2023г.на РИК Търговище, Решение №1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК, в съответствие със Заповед № РД-З - 155/07.02.2023г.на Кмета на община Търговище, Заповед № З-23-104/08.02.2023г на Кмета на община Попово, Заповед № 59/06.02.2023г.на Кмета на Община Омуртаг, Заповед № РД-39/08.02.2023г.на Кмета на община Антоново и Заповед № РД – 09-37/09.02.2023г.на Кмета на община Опака

РЕШИ

Определя броя на членовете на секционните избирателни комисии, в това число председател, заместник-председател и секретар, в 28ми Търговищки изборен  район, в зависимост от броя на избирателите, по общини, както следва:

НОМЕР НА СЕКЦИЯ

ОБЩИНА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ  НА СИК

 

280200001

АНТОНОВО

ГР.АНТОНОВО

9

280200002

АНТОНОВО

ГР.АНТОНОВО

9

280200003

АНТОНОВО

ГР.АНТОНОВО

7

280200004

АНТОНОВО

С.БАНКОВЕЦ

7

280200005

АНТОНОВО

С.БОГОМОЛСКО

7

280200006

АНТОНОВО

С.ВЕЛЬОВО

7

280200007

АНТОНОВО

С.ВЕЛИКОВЦИ

7

280200008

АНТОНОВО

С.ГЛАШАТАЙ

7

280200009

АНТОНОВО

С.ГОРНА ЗЛАТИЦА

7

280200010  

АНТОНОВО

С.ДЕВИНО

7

280200011

АНТОНОВО

С.ДЛЪЖКА ПОЛЯНА

7

280200012

АНТОНОВО

С.ДОБРОТИЦА

7

280200013

АНТОНОВО

С.ИЗВОРОВО

7

280200014

АНТОНОВО

С.КАПИЩЕ

7

280200015

АНТОНОВО

С.КИТИНО

7

280200016

АНТОНОВО

С.КОНОП

7

280200017

АНТОНОВО

С.КРУШОЛАК

7

280200018

АНТОНОВО

С.КЬОСЕВЦИ

7

280200019

АНТОНОВО

С.ЛЮБИЧЕВО

7

280200020

АНТОНОВО

С.МАЛОГРАДЕЦ

7

280200021

АНТОНОВО

С.МИЛИНО

7

280200022

АНТОНОВО

С.МОРАВИЦА

7

280200023

АНТОНОВО

С.МОРАВКА

7

280200024

АНТОНОВО

С.ОРАЧ

7

280200025

АНТОНОВО

С.РАВНО СЕЛО

7

280200026

АНТОНОВО

С.РАЗДЕЛЦИ

7

280200027

АНТОНОВО

С.СВИРЧОВО

7

280200028

АНТОНОВО

С.СВОБОДИЦА

7

280200029

АНТОНОВО

С.СЕМЕРЦИ

7

280200030

АНТОНОВО

С.СТАРА РЕЧКА

7

280200031

АНТОНОВО

С.СТАРЧИЩЕ

7

280200032

АНТОНОВО

С.СТЕВРЕК

7

280200033

АНТОНОВО

С.СТОЙНОВО

7

280200034

АНТОНОВО

С.ТАЙМИЩЕ

7

280200035

АНТОНОВО

С.ТРЕСКАВЕЦ

9

280200036

АНТОНОВО

С.ЧЕКАНЦИ

7

280200037

АНТОНОВО

С.ЧЕРНА ВОДА

7

280200038

АНТОНОВО

С.ЧЕРНИ БРЯГ

7

 

 

 

 

280200039

АНТОНОВО

С.ЯСТРЕБИНО

7

 

 

 

 

 

282200001

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

9

282200002

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

9

282200003

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

9

282200004

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

9

282200005

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

9

282200006

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

9

282200007

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

9

282200008

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

9

282200009

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

9

282200010

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

9

282200011

ОМУРТАГ

ГР.ОМУРТАГ

9

282200012

ОМУРТАГ

С.БЕЛОМОРЦИ

9

282200013

ОМУРТАГ

С.БЪЛГАРАНОВО

7

282200014

ОМУРТАГ

С.ВЕЛИКДЕНЧЕ

7

282200015

ОМУРТАГ

С.ВЕЛИЧКА

9

282200016

ОМУРТАГ

С.ВЕРЕНЦИ

7

282200017

ОМУРТАГ

С.ВЕСЕЛЕЦ

7

282200018

ОМУРТАГ

С.ВИСОК

7

282200019

ОМУРТАГ

С.ВРАНИ КОН

9

282200020

ОМУРТАГ

С.ГОЛЯМО ЦЪРКВИЩЕ

7

282200021

ОМУРТАГ

С.ГОРНА ХУБАВКА

7

282200022

ОМУРТАГ

С.ГОРНО КОЗАРЕВО

7

282200023

ОМУРТАГ

С.ГОРНО НОВКОВО

7

282200024

ОМУРТАГ

С.ГОРСКО СЕЛО

7

282200025

ОМУРТАГ

С.ДОЛНА ХУБАВКА

7

282200026

ОМУРТАГ

С.ДОЛНО КОЗАРЕВО

7

282200027

ОМУРТАГ

С.ДОЛНО НОВКОВО

7

282200028

ОМУРТАГ

С.ЗВЕЗДИЦА

9

282200029

ОМУРТАГ

С.ЗЕЛЕНА МОРАВА

9

282200030

ОМУРТАГ

С.ЗМЕЙНО

7

282200031

ОМУРТАГ

С.ИЛИЙНО

7

282200032

ОМУРТАГ

С.КАМБУРОВО

9

282200033

ОМУРТАГ

С.КАМБУРОВО

9

282200034

ОМУРТАГ

С.КЕСТЕНОВО

7

282200035

ОМУРТАГ

С.КОЗМА ПРЕЗВИТЕР

9

282200036

ОМУРТАГ

С.КРАСНОСЕЛЦИ

7

282200037

ОМУРТАГ

С.МОГИЛЕЦ

9

282200038

ОМУРТАГ

С.ОБИТЕЛ

9

282200039

ОМУРТАГ

С.ПАНАЙОТ ХИТОВО

7

282200040

ОМУРТАГ

С.ПАНИЧИНО

7

282200041

ОМУРТАГ

С.ПЕТРИНО

7

282200042

ОМУРТАГ

С.ПЛЪСТИНА

9

282200043

ОМУРТАГ

С.ПТИЧЕВО

7

282200044

ОМУРТАГ

С.ПЪДАРИНО

9

282200045

ОМУРТАГ

С.ПЪРВАН

7

282200046

ОМУРТАГ

С.РЪТЛИНА

7

282200047

ОМУРТАГ

С.СТАНЕЦ

7

282200048

ОМУРТАГ

С.ТЪПЧИЛЕЩОВО

7

282200049

ОМУРТАГ

С.УГЛЕДНО

7

282200050

ОМУРТАГ

С.ЦАРЕВЦИ

7

282200051

ОМУРТАГ

С.ЦЕРОВИЩЕ

9

282200052

ОМУРТАГ

С.ЧЕРНОКАПЦИ

7

282200053

ОМУРТАГ

МБАЛ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

282300001

ОПАКА

ГР.ОПАКА

9

282300002

ОПАКА

ГР.ОПАКА

9

282300003

ОПАКА

ГР.ОПАКА

9

282300004

ОПАКА

ГР.ОПАКА

7

282300005

ОПАКА

С.КРЕПЧА

9

282300006

ОПАКА

С.КРЕПЧА

7

282300007

ОПАКА

С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ

9

282300008

ОПАКА

С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ

7

282300009

ОПАКА

С.ГОРСКО АБЛАНОВО

7

282300010

ОПАКА

С.ГЪРЧИНОВО

7

282300011

ОПАКА

С.ЛЮБЛЕН

7

 

 

 

 

 

282400001

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400002

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400003

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400004

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400005

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400006

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400007

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400008

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400009

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400010

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400011

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400012

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400013

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400014

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400015

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400016

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400017

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400018

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

9

282400019

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

7

282400020

ПОПОВО

ГР.ПОПОВО

7

282400021

ПОПОВО

С.АПРИЛОВО

9

282400022

ПОПОВО

С.БАБА ТОНКА

7

282400023

ПОПОВО

С.БЕРКОВСКИ

7

282400024

ПОПОВО

С.БРАКНИЦА

7

282400025

ПОПОВО

С.ВОДИЦА

7

282400026

ПОПОВО

С.ГАГОВО

9

282400027

ПОПОВО

С.ГЛОГИНКА

9

282400028

ПОПОВО

С.ГОРИЦА

7

282400029

ПОПОВО

С.ДОЛНА КАБДА

7

282400030

ПОПОВО

С.ДРИНОВО

7

282400031

ПОПОВО

С.ЕЛЕНОВО

7

282400032

ПОПОВО

С.ЗАВЕТНО

7

282400033

ПОПОВО

С.ЗАРАЕВО

9

282400034

ПОПОВО

С.ЗАХАРИ СТОЯНОВО

7

282400035

ПОПОВО

С.ЗВЕЗДА

7

282400036

ПОПОВО

С.КАРДАМ

7

282400037

ПОПОВО

С.КАРДАМ

9

282400038

ПОПОВО

С.КОВАЧЕВЕЦ

7

282400039

ПОПОВО

С.КОЗИЦА

7

282400040

ПОПОВО

С.КОНАК

7

282400041

ПОПОВО

С.ЛОМЦИ

9

282400042

ПОПОВО

С.МАРЧИНО

7

282400043

ПОПОВО

С.МЕДОВИНА

7

282400044

ПОПОВО

С.ОСИКОВО

7

282400045

ПОПОВО

С.ПАЛАМАРЦА

7

282400046

ПОПОВО

С.ПОМОЩИЦА

7

282400047

ПОПОВО

С.ПОСАБИНА

7

282400048

ПОПОВО

С.САДИНА

9

282400049

ПОПОВО

С.СВЕТЛЕН

9

282400050

ПОПОВО

С.СЛАВЯНОВО

9

282400051

ПОПОВО

С.ТРЪСТИКА

7

282400052

ПОПОВО

С.ЦАР АСЕН

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283500001

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500002

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500003

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500004

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500005

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500006

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500007

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500008

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500009

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500010

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500011

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500012

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500013

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500014

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500015

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500016

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500017

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500018

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500019

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500020

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500021

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500022

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500023

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500024

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500025

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500026

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500027

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500028

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500029

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500030

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500031

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500032

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500033

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500034

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500035

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500036

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500037

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500038

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500039

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500040

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500041

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500042

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500043

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500044

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500045

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

7

283500046

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

9

283500047

ТЪРГОВИЩЕ

ГР.ТЪРГОВИЩЕ

7

283500048

ТЪРГОВИЩЕ

С.АЛЕКСАНДРОВО

7

283500049

ТЪРГОВИЩЕ

С.АЛВАНОВО

7

283500050

ТЪРГОВИЩЕ

С.БАЯЧЕВО

9

283500051

ТЪРГОВИЩЕ

С.БИСТРА

7

283500052

ТЪРГОВИЩЕ

С.БРАТОВО

7

283500053

ТЪРГОВИЩЕ

С.БОЖУРКА

7

283500054

ТЪРГОВИЩЕ

С.БУХОВЦИ

7

283500055

ТЪРГОВИЩЕ

С.БУЙНОВО

9

283500056

ТЪРГОВИЩЕ

С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

7

283500057

ТЪРГОВИЩЕ

С.ВАРДУН

9

283500058

ТЪРГОВИЩЕ

С.ГОЛЯМО СОКОЛОВО

7

283500059

ТЪРГОВИЩЕ

С.ГОЛЯМО НОВО

9

283500060

ТЪРГОВИЩЕ

С.ГОЛЯМО НОВО

7

283500061

ТЪРГОВИЩЕ

С.ГОРНА КАБДА

7

283500062

ТЪРГОВИЩЕ

С.ДАВИДОВО

7

283500063

ТЪРГОВИЩЕ

С.ДЪЛГАЧ

7

283500064

ТЪРГОВИЩЕ

С.ДРАГАНОВЕЦ

7

283500065

ТЪРГОВИЩЕ

С.ДРАЛФА

7

283500066

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЗДРАВЕЦ

7

283500067

ТЪРГОВИЩЕ

С.КРАЛЕВО

7

283500068

ТЪРГОВИЩЕ

С.КРАЛЕВО

7

283500069

ТЪРГОВИЩЕ

С.КОПРЕЦ

7

283500070

ТЪРГОВИЩЕ

С.КОШНИЧАРИ

7

283500071

ТЪРГОВИЩЕ

С.КРЪШНО

7

283500072

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЛИЛЯК

9

283500073

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЛИЛЯК

7

283500074

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЛОВЕЦ

7

283500075

ТЪРГОВИЩЕ

С.МОМИНО

7

283500076

ТЪРГОВИЩЕ

С.МАКАРИОПОЛСКО

9

283500077

ТЪРГОВИЩЕ

С.МАКОВО

7

283500078

ТЪРГОВИЩЕ

С.МИЛАДИНОВЦИ

7

283500079

ТЪРГОВИЩЕ

С.МИРОВЕЦ

7

283500080

ТЪРГОВИЩЕ

С.НАДАРЕВО

7

283500081

ТЪРГОВИЩЕ

С.ОВЧАРОВО

9

283500082

ТЪРГОВИЩЕ

С.ОСЕН

7

283500083

ТЪРГОВИЩЕ

С.ОСТРЕЦ

7

283500084

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПОДГОРИЦА

7

283500085

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПОДГОРИЦА

7

283500086

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПРЕСЯК

7

283500087

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПРОБУДА

9

283500088

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПАЙДУШКО

7

283500089

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПРЕСИЯН

7

283500090

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПРЕСЕЛЕЦ

7

283500091

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПРОЛАЗ

7

283500092

ТЪРГОВИЩЕ

С.ПЕВЕЦ

7

283500093

ТЪРГОВИЩЕ

С.РАЗБОЙНА

9

283500094

ТЪРГОВИЩЕ

С.РАЛИЦА

7

283500095

ТЪРГОВИЩЕ

С.РУЕЦ

9

283500096

ТЪРГОВИЩЕ

С.РУЕЦ

7

283500097

ТЪРГОВИЩЕ

С.РОСИНА

7

283500098

ТЪРГОВИЩЕ

С.СТРАЖА

9

283500099

ТЪРГОВИЩЕ

С.СЪЕДИНЕНИЕ

7

283500100

ТЪРГОВИЩЕ

С.ТЪРНОВЦА

9

283500101

ТЪРГОВИЩЕ

С.ТВЪРДИНЦИ

7

283500102

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЦВЕТНИЦА

7

283500103

ТЪРГОВИЩЕ

С.ЧЕРКОВНА

9

283500104

ТЪРГОВИЩЕ

МБАЛ

7

         283500105  ТЪРГОВИЩЕ подвижна                                             7

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 17.02.2023 в 13:31 часа

Календар

Решения

  • № 118 / 03.04.2023

    относно: Установено съществено несъответствие във вписаните в протокола на СИК 280200032 данни

  • № 117 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№301/02.04.2023г.

  • № 116 / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх.№300/02.04.2023г.

всички решения