Архив избори:
12.11.2021

Съобщение

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.,

На 12.11.2021 г., в 14:00 ч., РИК-Търговище ще се премести от сградата на Областна администрация Търговище в I ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище, ул. „Иван Вазов“ 1, ет. 2, поради необходимостта от подготовка за приемане на изборните книжа от СИК/ПСИК на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В посочената сграда, Комисията ще е до 15.11.2021 г.

Във връзка с гореизложеното, Ви информираме, че Комисията ще приема заявления, жалби и/или сигнали в сградата на областна администрация на 12.11.2021 г., от 09:00 ч. до 13:00 ч. , а в I ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище на 13.11.2021 г. - 9.00ч. 

Благодарим Ви за разбирането!

09.11.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 09.11.21г.-16.00ч.

08.11.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 08.11.21г.-16.00ч.

06.11.2021

График за присъствено обучение на членовете на СИК/ПСИК на територията на община Търговище

На 11.11.2021г., в сградата на Община Търговище, зала № 74, РИК Търговище ще проведе присъствено обучение на членовете на СИК/ПСИК на територията на община Търговище за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г., както следва:

 

09:00 ч. - 76 до 103 СИК - включително

10:30 ч. - 48 до 75 СИК - включително

13:00 ч. - 26 до 47 СИК - включително, както и 104 и 105 СИК

14:30 ч. - 01 до 25 СИК - включително

05.11.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 5.11.2021г. - 16.00ч.

05.11.2021

Съобщение

 1. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за МИР28-Търговище

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 06.11.2021 г. (събота)

Час: 11:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 06.11.2021 (събота) в 11:00 ч.:       

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

 1. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за МИР28-Търговище

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 06.11.2021 г. (събота)

Час: 15:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 06.11.2021 (събота) в 15:00 ч.:       

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

 1. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за МИР28-Търговище

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 09.11.2021 г. (вторник)

Час: 18:30 ч. 

Времетраене: 40 мин.

 

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 09.11.2021 (вторник) в 18:30 ч.:       

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

05.11.2021

Съобщение

1. Линк, чрез който Обучителното видео за членове на СИК и Обучителното видео за Избиратели могат да се достъпват, без да се налага тяхното изтегляне.
 
2. Ръководство за член на Секционна избирателна комисия.
03.11.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 03.11.21г.от 17.00ч.

01.11.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

01.11.2021

Съобщение

График за разяснителна кампания на избирателите по секции, в които има СУЕМГ в населените места на територията на 28ми избирателен район Търговищки:

Община Антоново : 01.11.2021г. – 10.00ч. – Трескавец

                                  02.11.2021г. – 10.00ч.-Стеврек

                                                         - 14.00ч.- Изворово

                                  08.11.2021г. – 10.00 – 12.00– гр.Антоново

 

Община Омуртаг :01.11.2021г.- 9.00ч. – Козма Презвитер, Камбурово, Пъдарино

                                                         - 10.10ч. – Беломорци, Зелена Морава

                                                         - 11.10ч. – Илийно

                                                         - 12.00ч. – Горна Хубавка, Веренци

                                                          - 13.00ч. – П.Хитово

                                                          - 13.20ч. – Великденче

                                                          - 13.30 – Висок

                                02.11.2021г. – 10.00ч. – Врани кон, Долно Козарево, Церовище

                                                          - 11.10ч. – Звездица, Кестеново, Обител

                                                          - 12.20ч.- Величка, Рътлина, Чернокапци

                                                          - 13.30ч. – Г.Църквице, Плъстина, Могилец

                               09.11.2021г. -   - 9.00 – 13.00ч. – гр.Омуртаг

 

 Община Опака – 11.11.2021г. – 13.00ч. – Голямо Градище, Гърчиново

                                                    - 14.30ч. – Горско Абланово, Люблен

                                                    - 16.00ч. – Крепча

                              11.11.2021г. – 10.00 – 12.00ч. - Опака                 

 

Община Попово – 03.11.2021г. – 9.30ч. – Априлово, Ковачевец, Кардам

                                                      -  11.00ч. – Светлен, Водица, Ломци

                                                      -  12.30ч. – Глогинка, Гагово, Еленово

                                                      -  14.00ч. – Медовина, Зараево, Дриново

                                                      - 15.30ч. - Славяново, Садина

 • 11.2021г. – 9.00ч.-13.00ч. – гр.Попово

 

Община Търговище – 01.11.2021г. – 9.00ч. – Руец

                                                        -     10.00ч.-Овчарово

                                                         -    11.00ч. –Баячево

                                                         -     12.00ч. – Кралево

                                                         - 13 .00ч. – Дългач

                                                         - 14.00ч. – Надарево

                                                         - 15.00ч. – Острец

                                                         - 16.00ч. -  Ловец

                                  – 02.11.2021г. – 9.00ч. – Пробуда

                                                         -     10.00ч.- Буховци

                                                         -    11.00ч. – Макариополско

                                                         - 13 .00ч. – Давидово

                                                         - 14.00ч. – Пресяк

                                                         - 15.00ч. – Буйново

                                 – 03.11.2021г. – 9.00ч. – Разбойна

                                                         -   10.00ч.- Стража

                                                        -    11.00ч. – Черковна

                                                        -    12.00ч. – Вардун

                                                        - 14.00ч. – Търновца

                                                        - 15.00ч. – Преселец

                                                        - 16.00ч. -  Драгановец

 

                                 – 04.11.2021г. – 9.00ч. – Лиляк

                                                         -   10.00ч.- Божурка

                                                        -    11.00ч. –Братово

                                                        -    13.00ч. – кв.Въбел

                                                        - 14.00ч. – кв.Бряг

                                                        - 15.00ч. – Съединение

                                 – 05.11.2021г. – 9.00ч. – Здравец

                                                           -   10.00ч.- Подгорица

                                                           -    11.00ч. – Дралфа

                                                           -    12.00ч. – Г.Ново

                                                           - 13.00ч. – Г.Соколово

 • 11.2021г. – 09.00-13.00ч. – гр.Търговище
01.11.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

01.11.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 01.11.2021г., от 17.30ч.

28.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 30.10.21г. от 16.00 ч.

25.10.2021

Съобщение

   Със Заповед № 393/21.10.2021г., Кметът на община Антоново е определил избирателна секция № 280200002 в гр.Антоново, бул."Тузлушки герой"№ 52 за секция, в която могат да упражнят правото си на глас избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

    Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки на тел. 06071 2261 всеки работен ден и в изборния ден - 14 ноември 2021г.от 8.00ч.до 14.00ч.за осигуряване на транспорт до секцията. 

25.10.2021

Съобщение

   Със Заповед № РД-09-410/21.10.2021г., Кметът на община Опака е определил мерките, позволяващи избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, като могат да подадат заявка за помощ в изборния ден на телефон - 06039 24 26.

21.10.2021

Съобщение

   Със Заповед № З-21-741/18.10.2021г.на Кмета на община попово е определена избирателна секция №282400013/Център за социални дейности/за секция, в която могат да упражнята правото си на глас избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

   От 7.00ч.до 12.00ч.на 14 ноември 2021г.на тел.0608 40279 избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да направят заявки за осигуряване на траспорт.

21.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 25.10 2021 г. - 16,00 ч.

15.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 18.10 2021 г. - 16,00 ч.

14.10.2021

Съобщение

   Със Заповед №418/04.10.2021г. на Кмета на Община Омуртаг е определена секция № 282200004 с адрес: Омуртаг, НЧ"Отец Паисий" и секция № 282200006, с адрес: Омуртаг, Читалище на пл."Независимост" за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

    Заявки за оказване на съдействие и осигуряване на транспортно средство за придвижването до избирателната секция могат да се правят на тел.0605 62311 и тел.0605 63470, всеки работен ден от 8.00ч.до 17.00ч.и в изборния ден от 7.00ч.до 20.00ч. 

14.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 14.10.2021г.-16.00ч

12.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 12.10.2021г.-17.00ч

09.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 11.10.2021г.-16.00ч.

07.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 08.10.2021г.-16.00ч.

30.09.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 01.10.2021г.-16.00ч.

27.09.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 29.09.2021г. - 16.00ч.   

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 156 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл.269 от ИК в СИК 282400021 в 28ми многомандатен изборен район - Търговищки

 • № 155 / 21.11.2021

  относно: Замени в поименния състав на СИК в 28ми избирателен район Търговищки

 • № 154 / 20.11.2021

  относно: Приемане на Оперативен план за организацията на работата в РИК 28 - Търговище в деня на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения