предстоящо заседание на РИК:

дневен ред

16:00
Архив избори:
21.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 25.10 2021 г. - 16,00 ч.

21.10.2021

Съобщение

   Със Заповед № З-21-741/18.10.2021г.на Кмета на община попово е определена избирателна секция №282400013/Център за социални дейности/за секция, в която могат да упражнята правото си на глас избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

   От 7.00ч.до 12.00ч.на 14 ноември 2021г.на тел.0608 40279 избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да направят заявки за осигуряване на траспорт.

15.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 18.10 2021 г. - 16,00 ч.

14.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 14.10.2021г.-16.00ч

14.10.2021

Съобщение

   Със Заповед №418/04.10.2021г. на Кмета на Община Омуртаг е определена секция № 282200004 с адрес: Омуртаг, НЧ"Отец Паисий" и секция № 282200006, с адрес: Омуртаг, Читалище на пл."Независимост" за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

    Заявки за оказване на съдействие и осигуряване на транспортно средство за придвижването до избирателната секция могат да се правят на тел.0605 62311 и тел.0605 63470, всеки работен ден от 8.00ч.до 17.00ч.и в изборния ден от 7.00ч.до 20.00ч. 

12.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 12.10.2021г.-17.00ч

09.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 11.10.2021г.-16.00ч.

07.10.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 08.10.2021г.-16.00ч.

30.09.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 01.10.2021г.-16.00ч.

27.09.2021

Съобщение

РИК Търговище ще проведе заседание на 29.09.2021г. - 16.00ч.   

още съобщения

Календар

Решения

  • № 51 / 18.10.2021

    относно: Одобряване предпечатните образци на бюлетините и на техните тиражи за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. за 28ми изборен район – Търговищки

  • № 50 / 18.10.2021

    относно: Одобряване предпечатните образци на бюлетините и на техните тиражи за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021г. за 28ми изборен район – Търговищки

  • № 49 / 18.10.2021

    относно: Определяне членове на РИК Търговище, които да участват в приемането, транспортирането, съхраняването на бюлетините и да подпишат приемателните протоколи

всички решения