Заседания

Заседание от дата 13.05.2019 от 16:45 часа.

Решения

№ 198 / 13.05.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба

№ 197 / 13.05.2019

ОТНОСНО : Промени в поименния състав на СИК на територията на община Омуртаг

№ 196 / 13.05.2019

ОТНОСНО : Определяне членове на РИК, които да придружат бюлетините при превозването им от печатницата до помещението за съхранение в областна администрация Търговище

№ 195 / 13.05.2019

ОТНОСНО : Промени в поименния състав на СИК на територията на община Омуртаг

Календар

Решения

  • № 283 / 26.05.2019

    относно: Постъпил сигнал за евентуално нарушение на правилата за водене на предизборна агитация.

  • № 282 / 26.05.2019

    относно: Постъпил сигнал за евентуално нарушение на правилата за водене на предизборна агитация.

  • № 281 / 26.05.2019

    относно: Промени в поименния състав на СИК в област Търговище.

всички решения