Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 100
Търговище, 05.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на общините Търговище и Попово и назначаване на други

      Постъпило е предложение вх. № 181/04.11.2016 година и № 180/04.11.2016 г. постъпи заявление от упълномощен представител на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, ВМРО“ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на общините Търговище и Попово поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                               РЕШИ:

  1. В СИК 283500081 освобождава Людмила Господинова Любомирова – зам.председател, и назначава Сергей Димитров Стефанов за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 282400006 освобождава Поля Маринова Рачева – секретар, и назначава Доротея Стефчова Михайлова за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

 

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 05.11.2016г

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 05.11.2016 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения