Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 149
Търговище, 13.11.2016

ОТНОСНО: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  Постъпила жалба с вх.№ 261/13.11.2016г. от Илия Светлозаров Илиев, в която се твърди, че Радиана Стефанова Георгиева - общински съветник от Общински съвет гр.Попово е член на СИК 282400045. След направена проверка в списъка с общински съветници, публикуван на официалната страница на община Попово се оказа, че изложеното в жалбата отговаря на истината. Като се има предвид, че разпоредбата на чл.51,ал.2,т.5 от ИК гласи, че правомощията на член на СИК се прекратяват предсрочно поради несъвместимост, а несъвместимост е налице на основание чл.66, ал.1, т.2 от ИК, когато член на СИК е лице, което заема изборна длъжност в местен орган, какъвто е общинският съвет.

 На основание чл.72, ал.1, т.1, чл.51, ал.2, т.5 във връзка с чл.96 и 66, ал.1т.2 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                   РЕШИ:

Освобождава поради несъвместимост Радиана Стефанова Георгиева като член на СИК 282200045 и на нейно място назначава Виолета Колева Стефанова.

 

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 13.11.2016 в 17:09 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения