Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 102
Търговище, 05.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Омуртаг и назначаване на други

    Постъпило е предложение вх. № 185/04.11.2016 година постъпи заявление от упълномощен представител на БСП ЛБ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Омуртаг поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                РЕШИ:

  1. В СИК 282200018 освобождава Митко Йорданов Илиев – член, и назначава Йорданка Радева Стоева за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 282200051 освобождава Стефка Христова Цонева – председател, и назначава Иванка Борисова Джонева за председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

 

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК. в 10,40.

 

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 05.11.2016 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения