Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 113
Търговище, 05.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх.№191/.05.11.2016г. от Тодор Добрев Вълчев от гр.Опака

   Постъпила е жалба от Тодор Добрев Вълчев от гр.Опака с вх.№191/05.11.2016г., в 11,40ч., който обжалва наше решение № 40/01.11.2016г., с което е допусната промяна в състава на СИК на територията на община Опака. Нашето решение е било публикувано таблото на РИК на 01.11.2016г. в 16,55ч., а на сайта на РИК в 18,25ч. на същия ден. Според разпоредбата на чл. 73, ал.1 от ИК решенията на РИК могат да бъдат обжалвани в тридневен срок от тяхното обявяване пред ЦИК. Срокът за обжалване на атакуваното решение е изтекъл на 04.11.2016г.

     

На основание горните съображения и на основание чл.72, ал.1, т.1, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище  

                                                     РЕШИ:

Оставя жалбата на Тодор Добрев Вълчев без разглеждане като просрочена.

     Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 05.11.2016г .

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 06.11.2016 в 08:32 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения