Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 115
Търговище, 06.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на област Търговище и назначаване на други

  На основание заявления с вх. № 206/06.11.2016 г., вх.№ 207/06.11.2016 г., вх.№ 208/06.11.2016 г. от упълномощени представители на ПП ГЕРБ, КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, ВМРО“, ДПС за промени в поименните състави в съставите на СИК на територията на общините Търговище, Омуртаг поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, предлагам проект за отделни решения, с които да бъдат освободени поради подаване на оставка   на територията на общините Търговище, Омуртаг и да бъдат назначени предложените от съответната партия, коалиция .

В 16 бр. СИК на територията на община Омуртаг не се явиха членовете, предложени от ПП АБВ до 08,00ч.. Тъй като партията няма подаден списък с резервни членове се наложи освободените места да бъдат заети от членове, предложени от други партии. След проведени разговори с представители на политическите партии, като взе предвид изискването да не се допуска в СИК да има мнозинство определена политическа сила, както и изискването председателят, зам. председателят и секретарят да са, предложени от различни политически сили, както и заявление с вх.№215/06.11.2016г. от упълномощен представител на ПП ДПС и заявление №216/ 06.11.2016г. от упълномощен представител на ГЕРБ. .

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                 РЕШИ:

 

  1. В СИК 283500091 освобождава Медие Мехмедова Ниязиева – член, и назначава Галина Юриева Николова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 283500084 освобождава Тодор Хубенов Тодоров – зам.председател, и назначава Иво Димитров Маринов за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

3. В СИК 283500053 освобождава Стилиян Михайлов Радев – зам.председател, и назначава Галина Стоянова Пенчева за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

4. В СИК 282200024 освобождава Илия Димитров Илиев– секретар, и назначава Биршуа Шабанова Алиосманова за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

5. В СИК 282200030 освобождава Марийка Йорданова Момчева – член, и назначава Фатме Руфедова Сеидова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

6. В СИК 282200036 освобождава Секул Стефанов Юруков – член, и назначава Шенай Мустафова Мустафова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

7. В СИК 282200041 освобождава Станчо Илиев Станев – член, и назначава Гюлтен Хасанова Ереджебова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

8.В СИК 282200043 освобождава Стилиян Бончев Илиев – член, и назначава Кериме Ахмедова Расимова за член.

      Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

9. В СИК 282200044 освобождава Савдие Ибрямова Адемова – член, и назначава Руждие Ереджебова Мехмедова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

10. В СИК 282200045 освобождава Стефан Александров Миланов – член, и назначава Рейхан Рюстемова Мехмедова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

11. В СИК 282200049 освобождава Петър Драганов Петров – секретар, и назначава Ерджан Салиев Мусов за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

12. В СИК 282200012 освобождава Назим Хасанов Мустафов – член назначава Стефан Иванов Димитров за член. 

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

13. В СИК 282200004 освобождава Златка Рангелова Сотирова – член назначава Ефраим Акифов Мустафов – член. 

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

14. В СИК 282200006 на мястото на Роза Деспотова Николова – член назначава Константин Христов Костадинов.  

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

15. В СИК 282200015 на мястото на Марийка Донева Илиева – член назначава Георги Димитров Георгиев.  

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

16. В СИК 282200008 назначава Диана Илиева Евстатиева за секретар.

17.В СИК 28220050 назначава Айтен Мехмедова Хюсеинова за секретар

 

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 06.11.2016г. в 13,30ч.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 06.11.2016 в 17:04 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения