Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 116
Търговище, 06.11.2016

ОТНОСНО: Жалба от Халил Юсуфов Басриев.

   Постъпила е жалба с вх.№213/06.11.2016г. от Халил Юсуфов Басриев против Митко Стайков Стайков. В жалбата се излагат твърдения за упражнен психологически натиск и възпрепятстване работата на СИК в селата Горна Хубавка, Горно Козарево, Долно Козарево, Камбурово, Козма Презвитер, Рътлина, Първан. В жалбата няма изложени конкретни факти. В РИК Търговище не са постъпили жалби от членове на СИК,

На основание чл.72, ал.1, т.1, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                  РЕШИ:

 

Отхвърля като неоснователна жалба с вх.№213/06.11.2016г. от Халил Юсуфов Басриев.

 

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 06.11.2016г. в 13,30ч.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 06.11.2016 в 17:09 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения