Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 117
Търговище, 06.11.2016

ОТНОСНО: Жалба от Митко Стайков Стайков

    Постъпила е жалба с вх .№217/06.11.2016г. от Митко Стайков Стайков. В жалбата са изложени твърдения за отправени заплахи от Хасан Ешрефов Хасанов, баща на кмета на община Омуртаг към член на СИК в с.Българаново от квотата на ГЕРБ. Касае се за евентуално извършено престъпление, което РИК Търговище няма правомощията да разследва.

На основание чл.72, ал.1, т.1, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                          РЕШИ:

Изпраща жалба с вх.№217/06.11.2016г. от Митко Стайков Стайков по компетентност на РП Омуртаг.

 

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 06.11.2016 в 21:45 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения