Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 120
Търговище, 06.11.2016

ОТНОСНО: Отваряне на торби с изборни книжа.

   При приемане на изборните книжа на СИК 283500082 се установиха неточности при попълване на протокола. Това налага да бъде съставен и подписан нов протокол на СИК за избор на президент и вицепрезидент. Необходимо е да се използва втората белова, която е предадена на комисията. Установи се, че при опаковането на книжата и материалите за предаване в РИК втория екземпляр на беловата на протокол на СИК за избиране на президент и вицепрезидент е бил запечатан в торбата. Съгласно Методически указания на за СИК, приети с Решение №3822-ПВР/НР от 20.10.2016г. на ЦИК запечатаните торби с бюлетини и други книжа могат да бъдат разпечатвани само с нарочно решение на РИК.

На основание чл.72, ал.1, т.1, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                           РЕШИ:

 

Торбата с изборни книжа и бюлетини за избор на президент и вицепрезидент на СИК 283500082 да бъдат разпечатана.

 

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

 

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 07.11.2016 в 09:55 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения