Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 123
Търговище, 07.11.2016

ОТНОСНО: Разпечатване на торби с изборни материали.

   При приемане на изборните книжа на СИК 282200034 се установи, че при опаковането на книжата и материалите за предаване в РИК изборните списъци са били запечатани в торбите. Съгласно Методически указания на за СИК, приети с Решение №3822-ПВР/НР от 20.10.2016г. на ЦИК запечатаните торби с бюлетини и други книжа могат да бъдат разпечатвани само с нарочно решение на РИК.

На основание чл.72, ал.1, т.1, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                    РЕШИ:

Торбите с изборни книжа и бюлетини за двата вида избор на СИК 282200034 да бъдат разпечатани.

 

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 07.11.2016 в 10:03 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения