Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 131
Търговище, 10.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на общините Търговище и Опака и назначаване на други

   Постъпило е предложение вх. № 221/10.11.2016 година и вх.№ 222/10.11.2016 г. от упълномощен представител на ДПС за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на общините Търговище и Опака поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

  На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                            РЕШИ:

  1. В СИК 283500058 освобождава Вилдан Салиева Хашимова – секретар, и назначава Айше Мехмедова Джеферова за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 282300008 освобождава Назифе Юмерова Ахмедова – председател, и назначава Садие Юмерова Маремова за председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

 

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 10.11.2016г. в 14,25.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 10.11.2016 в 16:32 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения