Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 137
Търговище, 11.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на общините Омуртаг, Търговище, Попово и назначаване на други

    Постъпило е предложение вх. № 234/11.11.2016 година, № 235/11.11.2016 г. и № 236/11.11.2016 г. от упълномощен представител на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, ВМРО“ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на общините Омуртаг, Търговище, Попово поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

   На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                      РЕШИ:

 

  1. В СИК 282200032 освобождава Петър Божилов Петрунов – зам.председател, и назначава Мариана Дончева Иванова за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 283500035 освобождава Милена Иванова Василева – председател, и назначава Людмила Господинова Любомирова за председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

3. В СИК 282400003 освобождава Ирина Маринова Христова – член, и назначава Велимир Николов Дончев за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 11.11.2016г. в 12,40.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 11.11.2016 в 14:23 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения