Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 139
Търговище, 12.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Търговище и Омуртаг и назначаване на други

  Постъпило е предложение вх. № 246/11.11.2016 година и № 247/11.11.2016 г. от упълномощен представител на ДПС за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Търговище и Омуртаг поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

 На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                      РЕШИ:

  1. В СИК 283500002 освобождава Станислава Димитрова Стефанова – член, и назначава Хатидже Саидова Аксой за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 283500097 освобождава Мариян Руменов Иванов – секретар, и назначава Невен Мирославов Христов за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

3. В СИК 282200028 освобождава Нуртен Якуб Хюсеинова – секретар, и назначава Кадрие Шенол Хюсеиншюкриева за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

4. В СИК 282200030 освобождава Фатме Руфедова Сеидова – зам.председател, и назначава Ресмие Хасанова Раимова за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

5. В СИК 282200036 освобождава Шенай Мустафова Мустафова– зам.председател, и назначава Гюлай Хамидова Ахмедова за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

6. В СИК 282200031 освобождава Зюбейде Исмаилова Мехмедова – секретар, и назначава Ахмед Межнудов Хасанов за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 12.11.2016г. в 10,00.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 12.11.2016 в 12:31 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения