Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 140
Търговище, 12.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Омуртаг и назначаване на други

  Постъпило е предложение вх. № 248/11.11.2016 година от упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Омуртаг поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

  На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                  РЕШИ:

  1. В СИК 282200021 освобождава Йордан Борисов Стоичков – член, и назначава Еля Ниязи Хасанова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 282200004 освобождава Ефраим Акифов Мустафов – член, и назначава Йордан Борисов Стоичков за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 12.11.2016г. в 10,00.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 12.11.2016 в 12:32 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения