Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 141
Търговище, 12.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Омуртаг и назначаване на други

 Постъпило е предложение вх. № 249/11.11.2016 година от упълномощен представител на КП„ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ И ВМРО“ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Омуртаг поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

  На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                     РЕШИ:

  1. В СИК 282200002 освобождава Златка Рангелова Сотирова – член, и назначава Петър Алексиев Велинов за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 282200005 освобождава Иванка Георгиева Иванова – зам.председател, и назначава Иванка Енева Байкова за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

3. В СИК 282200050 освобождава Божанка Петрова Савова – секретар, и назначава Мариана Георгиева Савова за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 12.11.2016г. в 10,00.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 12.11.2016 в 12:33 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения