Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 144
Търговище, 12.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Търговище и назначаване на други

  Постъпило е предложение вх. № 252/12.11.2016 година от упълномощен представител на ПП АБВ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Търговище поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

 На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                               РЕШИ:

  1. В СИК 283500020 освобождава Венцислав Цветанов Стоянов – член, и назначава Маргарита Георгиева Велинова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 283500034 освобождава Симона Николаева Манева – секретар, и назначава Николинка Найденова Величкова за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 12.11.2016г. в 10,00.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 12.11.2016 в 12:37 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения