Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 47
Търговище, 02.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Попово и назначаване на други

  Постъпило е предложение вх. № 119/01.11.2016 година постъпи заявление от упълномощен представител на БСП ЛБ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Попово поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

  На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                                  РЕШИ:

 

  1. В СИК 282400045 освобождава Ралица Вичева Стоянова – зам.председател, и назначава Ана Неделчева Стоянова за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 282400027 освобождава Анелия Тодорова Стоянова – зам.председател, и назначава Евгения Иванова Гроздева за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

3. В СИК 282400035 освобождава Николай Николов Великов – председател, и назначава Павлинка Ангелова Стоилова за председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

4. В СИК 282400038 освобождава Драгомира Иванова Станева – председател, и назначава Йордан Дамянов Пенев за председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

5.В СИК 282400038 освобождава Йордан Дамянов Пенев – член, и назначава Драгомира Иванова Станева за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

6. В СИК 282400042 освобождава Илиян Николов Стоянов – член, и назначава Венцислава Николаева Радева за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

7. В СИК 282400049 освобождава Радка Стоянова Кирова – председател, и назначава Светла Милентинова Николова за председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

8. В СИК 282400049 освобождава Светла Милентинова Николова – член, и назначава Радка Стоянова Кирова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

  Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 02.11.2016г. в 12,25ч.

 

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 02.11.2016 в 12:40 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения