Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 48
Търговище, 02.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на общините Опака и Антоново и назначаване на други

   Постъпило е предложение вх. № 120/01.11.2016 и № 121/01.11.2016година постъпи заявление от упълномощен представител на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, ВМРО“за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на общините Опака и Антоново Попово поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

   На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                     РЕШИ:

 

  1. В СИК 282300006 освобождава Гергана Пенева Георгиева – член, и назначава Събка Рачева Шаркова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 282300009 освобождава Събка Рачева Шаркова – член, и назначава Гергана Пенева Георгиева за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

3. В СИК 280200029 освобождава Ивелина Петрова Стойкова – председател, и назначава Иван Галинов Атанасов за председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

   Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 02.11.2016г. в 12,25ч.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 02.11.2016 в 12:42 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения