Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 51
Търговище, 02.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Търговище и назначаване на други

   Постъпило е предложение вх. № 114/01.11.2016 година постъпи заявление от упълномощен представител на КП ББЦ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Търговище поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

  На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                             РЕШИ:

 

 1. В СИК 283500094 освобождава Бюлянт Бехти Бейтула – секретар, и назначава Юксел Хасанов Хасанов за секретар.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

 1. В СИК 283500032 освобождава Мерал Бедри Ахмедова – член, и назначава Севджан Хасанова Мустафова за член.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

 1. В СИК 283500010 освобождава Налян Сезгинова Ниязиева – член, и назначава Весиле Ахмедова Юсеинова за член.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

 1. В СИК 283500014 освобождава Есин Халилова Алиева – член, и назначава Нурджихан Ахмед Юзеирова за член.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

 1. В СИК 283500039 освобождава Гюлбие Мехмедова Ахмедова – член, и назначава Севгюл Ибрахимова Исмедова за член.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 02.11.2016г. в 16,30ч.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 02.11.2016 в 18:37 часа

Календар

Решения

 • № 151 / 13.11.2016

  относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

 • № 150 / 13.11.2016

  относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

 • № 149 / 13.11.2016

  относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения