Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 55
Търговище, 02.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Попово и назначаване на други .

   Постъпило е предложение вх. № 110/01.11.2016 година постъпи заявление от упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Попово поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                        РЕШИ:

 

  1. В СИК 282400002 освобождава Евгений Павлов Георгиев – член, и назначава Христинка Колева Ганева за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 282400002 освобождава Росица Христова Николова – член, и назначава Мария Йосифова Иванова за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

3. В СИК 282400004 освобождава Христо Неделчев Христов – член, и назначава Севдалина Стоянова Атанасова за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

4. В СИК 282400005 освобождава Николай Христов Неделчев – член, и назначава Елисавета Богомилова Димитрова за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

5. В СИК 282400009 освобождава Пенка Райкова Цанева – член, и назначава Диана Атанасова Маринова за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

6. В СИК 282400012 освобождава Силвия Пенчева Павлова – член, и назначава Иванка Дамянова Николова за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

7. В СИК 282400012 освобождава Лидия Георгиева Първанова – член, и назначава Христо Неделчев Христов за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

8. В СИК 282400015 освобождава Теодора Цанева Христова – член, и назначава Теодора Иванова Димова-Миткова за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

9. В СИК 282400016 освобождава Теодора Иванова Димова-Миткова – член, и назначава Росица Русева Тончева за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

10. В СИК 282400018 освобождава Светослав Евгениев Павлов – член, и назначава Теодора Цонева Христова за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

11. В СИК 282400022 освобождава Йорданка Стойкова Николова – член, и назначава Красимир Павлов Николов за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

12. В СИК 282400025 освобождава Димитринка Георгиева Комитова – член, и назначава Дражка Иванова Георгиева за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

13. В СИК 282400026 освобождава Иван Деянов Димитров – член, и назначава Станимир Маринов Митев за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

14. В СИК 282400041 освобождава Стефан Трифонов Иванов – секретар, и назначава Надка Йорданова Добрева за секретар.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

15. В СИК 282400041 освобождава Георги Дочев Кънев – член, и назначава Иван Илиев Иванов за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

16. В СИК 282400042 освобождава Марияна Симеонова Иванова – член, и назначава Татяна Белчова Ангелова за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

17. В СИК 282400047 освобождава Фани Асенова Хаджиева – член, и назначава Анна Иванова Владева за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

18. В СИК 282400050 освобождава Стела Русева Добрева – секретар, и назначава Веселина Георгиева Бойкова за секретар.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

19. В СИК 282400050 освобождава Веселина Георгиева Бойкова – член, и назначава Шенол Джевджетов Халилов за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

20. В СИК 282400050 освобождава Деян Иванов Димитров – член, и назначава Цветелина Димитрова Добрева за член.

                Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 02.11.2016г. в 16,30ч.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 02.11.2016 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения