Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 63
Търговище, 02.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Попово и назначаване на други

   Постъпило е предложение вх. № 133/02.11.2016 година постъпи заявление от упълномощен представител на ДПС за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Попово поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                             РЕШИ:

 

  1. В СИК 282400037 освобождава Яна Пенчева Христова – секретар, и назначава Ивета Кънчева Кънева за секретар.

     Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 282400032 освобождава Михаил Велков Маринов – член, и назначава Искра Алексиева Йосифова за член.

     Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

3. В СИК 282400034 освобождава Фатме Мехмед Мустафа – член, и назначава Юлпер Исмаилова Юсеинова за член.

     Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

4. В СИК 282400025 освобождава Анелия Севдалинова Юлиянова – секретар, и назначава Себиле Мустафа Мютиш за секретар.

     Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 02.11.2016г. в 16,30ч.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 02.11.2016 в 18:54 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения