Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 65
Търговище, 03.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Антоново и назначаване на други

   Постъпило е предложение вх. № 138/02.11.2016 година постъпи заявление от упълномощен представител на БСП ЛБ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Антоново поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                  РЕШИ:

 

  1. В СИК 280200002 освобождава Снежана Божилова Николова – председател, и назначава Андрияна Иванова Христова за председател.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 280200002 освобождава Андрияна Иванова Христова – член, и назначава Безка Василева дончева за член.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

3. В СИК 280200006 освобождава Надя Петрова Найденова – член, и назначава Пенка Николаева Йорданова за член.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

4. В СИК 280200009 освобождава Силвана Стойчева Костадинова – зам.председател, и назначава Рая Тодорова Узунова за зам.председател.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

5. В СИК 280200017 освобождава Гергана Станкова Ангелова – секретар, и назначава Росица Лозанова Миланова за секретар.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

6. В СИК 280200019 освобождава Пенка Николаева Йорданова – председател, и назначава Надя Петрова Найденова за председател.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

7. В СИК 280200019 освобождава Димитър Панайотов Димитров – член, и назначава Даниела Тодорова Тодорова за член.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

8. В СИК 280200025 освобождава Сабрие Исмаилова Хасанова – член, и назначава Елияна Захариева Стоянова за член.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

9. В СИК 280200027 освобождава Марин Стефанов Маринов – председател, и назначава Николай Божиров Богословов за председател.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

10. В СИК 280200028 освобождава Кина Иванова Иванова – секретар, и назначава Гергана Станкова Ангелова за секретар.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

11. В СИК 280200034 освобождава Момчил Звезделинов Дражев – зам.председател, и назначава Хаккъ Ибрямов Хасанов за зам.председател.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

12. В СИК 280200039 освобождава Марийка Стефанова Стойнева – зам.председател, и назначава Снежана Божилова Николова за зам.председател.

         Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 03.11.2016г. в 16,30ч.

 

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 04.11.2016 в 09:06 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения