Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 67
Търговище, 03.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Търговище и назначаване на други

           Постъпило е предложение вх. № 142/03.11.2016 година постъпи заявление от упълномощен представител на ПП АТАКА за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Търговище поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                           РЕШИ:

1. В СИК 283500005 освобождава Румяна Александрова Станчева – секретар, и назначава Женя Петрова Тодорова за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 283500016 освобождава Димитринка Георгиева Димитрова – зам.председател, и назначава Трифонка Трифонова Добрева за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново

3. В СИК 283500026 освобождава Еленка Георгиева Стоянова – член, и назначава Светлана Маринова Кръстева за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

4. В СИК 283500100 освобождава Боян Пенчев Борисов – член, и назначава Йовка Тодорова Христова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

5. В СИК 283500095 освобождава Стелиян Симеонов Стоичков– член, и назначава Георги Петков Христов за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

6. В СИК 283500093 освобождава Росица Атанасова Габровска – член, и назначава Веселинка Йорданова Илиева за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

7. В СИК 283500083 освобождава Недко Христов Недялков – член, и назначава Николай Данчев Николаев за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

8. В СИК 283500075 освобождава Милка Иванова Костова – зам.председател, и назначава Веселин Стоянов Цветков за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

9. В СИК 283500047 освобождава Димитринка Георгиева Димитрова – секретар, и назначава Христина Тошкова Йонкова за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

10. В СИК 283500052 освобождава Ваня Русева Бобева – зам.председател, и назначава Тодор Николов Йонков за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

    Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 03.11.2016г. в 16,30ч.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 04.11.2016 в 09:12 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения