Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 70
Търговище, 03.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Търговище и назначаване на други

   Постъпило е предложение вх. № 151/03.11.2016 година постъпи заявление от упълномощен представител на КП „ПАТРИТОИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, ВМРО“ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Търговище поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                                              РЕШИ:

 

  1. В СИК 283500104 освобождава Иванка Николова Иванова – член, и назначава Снежана Славова Мартинова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

 2. В СИК 283500019 освобождава Снежана Славова Мартинова – секретар, и назначава Иванка Николова Иванова за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

3. В СИК 283500088 освобождава Павлинка Христова Иванова – член, и назначава Владимир Йосифов Григоров за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

4. В СИК 283500088 освобождава Владимир Йосифов Григоров – секретар, и назначава Павлинка Христова Иванова за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

5. В СИК 283500046 освобождава Неделчо Симеонов Неделчев – член, и назначава Надка Стоева Стоева за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

6. В СИК 283500097 освобождава Симеон Василев Симеонов – член, и назначава Димитър Маринов Атанасов за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

          Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 03.11.2016г. в 16,30ч.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 04.11.2016 в 09:24 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения