Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 80
Търговище, 04.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Омуртаг и назначаване на други

     Постъпило е предложение вх. № 160/03.11.2016 година постъпи заявление от упълномощен представител на КП БСП ЛБ за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Омуртаг поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                              РЕШИ:

 

  1. В СИК 282200003 освобождава Дафинка Стоянова Янева – член, и назначава Митка Петрова Мирчева за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

2. В СИК 282200004 освобождава Стефан Вълчев Стефанов – член, и назначава Геновева Владимирова Стефанова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

3. В СИК 282200005 освобождава Кина Стефанова Кръстева – член, и назначава Богдан Миланов Тодоров за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

4. В СИК 282200005 освобождава Еленка Панайотова Костова – председател, и назначава Надя Христова Николова за председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

5. В СИК 282200007 освобождава Милка Панева Иванова – член, и назначава Латинка Димитрова Димитрова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

6. В СИК 282200010 освобождава Миглена Манасиева Тодорова – член, и назначава Юлияна Драгнева Стоичкова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

7. В СИК 282200011 освобождава Кадир Хасанов Хюсеинов – член, и назначава Параскева Любенова Стоянова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

8. В СИК 282200013 освобождава Стефка Борисова Илиева – член, и назначава Тодорка Атанасова Христова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

9. В СИК 282200016 освобождава Тамара Филчева Йорданова – член, и назначава Роза Спиридонова Стоицова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

10. В СИК 282200018 освобождава Мариела Левчева Цветанова – член, и назначава Стоян Христов Стоянов за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

11. В СИК 282200018 освобождава Любомир Стоилов Николов – член, и назначава Митко Йорданов Илиев за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

12. В СИК 282200019 освобождава Васил Стоянов Величков – член, и назначава Тонка Трифонова Христова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

13. В СИК 282200021 освобождава Иванка Димитрова Петкова – член, и назначава Петко Тончев Найденов за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

14. В СИК 282200023 освобождава Митко Йорданов Илиев – член, и назначава Гана Бочева Панайотова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

15. В СИК 282200027 освобождава Параскева Любенова Стоянова – член, и назначава Иванка Стоянова Илиева за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

16. В СИК 282200028 освобождава Ресмие Джелилова Алиева – член, и назначава Стела Асенова Василева за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

17. В СИК 282200029 освобождава Стефка Петрова Хаджийска – член, и назначава Спасийка Димитрова Симеонова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

18. В СИК 282200031 освобождава Филка Смилкова Янева – член, и назначава Зашко Стойнов Захариев за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

19. В СИК 282200032 освобождава Зашко Стойнов Захариев – секретар, и назначава Нели Любомирова Стоилова за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

20. В СИК 28220003 2 освобождава Севджихан Арифова Хасанова – член, и назначава Петрана Добрева Иванова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

21. В СИК 282200033 освобождава Иванка Борисова Джонева – председател, и назначава Веско Евтимов Тошев за председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

22. В СИК 282200033 освобождава Нежля Мехмедова Исмаилова – член, и назначава Божанка Петрова Савова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

23. В СИК 282200034 освобождава Красимира Тодорова Попова – председател, и назначава Марин Божилов Богословов за председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

24. В СИК 282200034 освобождава Екрем Зихниев Мустафов – член, и назначава Живка Стоичкова Зашева за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

25. В СИК 282200035 освобождава Здравка Крумова Войнова – член, и назначава Галина Димитрова Стоянова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

26. В СИК 282200036 освобождава Ренета Христова Тодорова – член, и назначава Здравко Костадинов Николов за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

27. В СИК 282200038 освобождава Иван Петров Нинов – зам.председател, и назначава Еленка Панайотова Костова за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

28. В СИК 282200039 освобождава Василка Петрова Стоилова – секретар, и назначава Стефка Петрова Хаджийска за секретар.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

29. В СИК 282200040 освобождава Митко Йорданов Илиев – зам.председател, и назначава Добринка Борисова Величкова за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

30. В СИК 282200041 освобождава Добринка Борисова Величкова – зам.председател, и назначава Екатерина Йорданова Величкова за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

31. В СИК 282200044 освобождава Юлияна Драгнева Стоичкова – зам.председател, и назначава Миланка Апостолова Павлова за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

32. В СИК 282200051 освобождава Стойчо Йорданов Тончев – зам.председател, и назначава Стефка Христова Цонева за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

33. В СИК 282200053 освобождава Галина Димитрова Стоянова – зам.председател, и назначава Златка Рангелова Сотирова за зам.председател.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 04.11.2016г. в 14,00ч.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 04.11.2016 в 15:32 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения