Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 86
Търговище, 04.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх.№128/.02.11.2016г. от Митко Стайков – общински ръководител на ПП ГЕРБ Омуртаг.

    Постъпило е жалба с вх. 128/02.11.2016г., към която има приложен снимков материал. В жалбата се съдържат твърдения за извършени нарушения на изборните правила от страна на политическа партия „ДПС” в община Омуртаг. Твърди се че, върху предизборните плакати на партия „ДПС” е поставен номер на бюлетина на кандидат-президентска двойка, въпреки че партията не е регистрирала свой кандидат. Жалбоподателят счита, че по този начин  избирателят бива подведен и правото му да бъде информиран коректно и да избира по собствена воля е накърнено.  Твърди също така, че върху тези плакати в противоречие с изборният кодекс  присъства българския трикольор и знамето на ЕС, след като кодекса изрично забранява поставянето на национални символи върху агитационни материали.

         От приложеният снимков материал е видно, че действително има разлепени такива агитационни материали. Снимките са черно-бели.

Направена беше проверка на място от представители на РИК Търговище, предложени от три различни партии. По електронната поща на районна избирателна комисия постъпи допълнително снимков материал, с който се потвърждава твърдяното в жалбата.

      От направената проверка и приложения към жалбата снимков материал се потвърждава, че действително в предизборните материали на партия „ДПС” е поставен №4 от бюлетината за изборите за президент  и вицепрезидент на републиката насрочени за 06.11.2016г., както и че същият е със знамето на Република България и знамето на Европейският съюз.

     С оглед на гореизложеното се установи по безспорен начин, че изготвените предизборните плакати на партия „ДПС”, поставени и разлепени, предмет на жалбата са изготвени в нарушение на чл.183, ал.4,  изречение второ от ИК : „ В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България …”. Действително внушението на предизборните материали е, че кандидатите за президент и вицепрезидент Пламен Орешарски и Данаил Папазов са кандидати, излъчени от ПП ДПС. Според Решение № 3613-ПВР от 26.09.2016г. на ЦИК кандидатурата на тази кандидат-президентска двойка е издигната от Инициативен комитет, представляван от Николай Тошков Енчев.

На основание горните съображения и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.29 във вр. с чл.186, ал.1 от ИК, РИК – Търговище

                                                                  РЕШИ:

 

ЗАДЪЛЖАВА: Кмета на гр. Омуртаг, обл.Търговище, както и кметовете на с.Беломорци, с.Българаново, с. Великденче, с.Веренци, с.Веселец, с.Висок, с. Г. Църквище, с.З.Морава, с.Камбурово, с.Кестеново, с.Могилец, с.Обител, с.Паничино, с.Първан, с. Рътлина, с.Тъпчилещово, с.Церовище, с.Долно Новково, с.Петрино, всички в община Омуртаг, обл.Търговище да премахне в срок от 24 часа от обявяване на настоящето решение на сайта на РИК – Търговище агитационните материали представляващи предизборни плакати на партия „ДПС”, в които е използвано знамето на Република България.

     Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 04.11.2016г. в 13,55ч.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 05.11.2016 в 14:00 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения