Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 87
Търговище, 04.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване на членове на СИК на територията на община Търговище и назначаване на други

   Постъпило е предложение вх. № 170/04.11.2016 година постъпи заявление от упълномощен представител на К РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК за промени в поименния състав в съставите на СИК на територията на община Търговище поради подаване на оставка на назначените членове поради лични причини. В тази връзка, тъй като са налице условията на чл.51, ал.2, т.1 от ИК, съгласно който текст, членовете на СИК могат да бъдат освободени предсрочно поради подаване на оставка, подадени са заявления за оставка, има заявление на упълномощен представител за назначаване на нови членове на мястото на освободените, следва да се допусне исканата замяна.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.5, във връзка с чл.51, ал.2, т.1 – подаване на оставка, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Търговище

                                                           РЕШИ:

 1. В СИК 283500021 освобождава Диана Иванова Цветанова – член, и назначава Диана Петрова Стоянова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

 1. В СИК 282400005 освобождава Дария Руменова Добрева – член, и назначава Ценка Антонова Иванова за член.

Издаденото удостоверение се анулира и се издава ново.

 

           Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 04.11.2016г. в 18,30ч.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 05.11.2016 в 13:11 часа

Календар

Решения

 • № 151 / 13.11.2016

  относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

 • № 150 / 13.11.2016

  относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

 • № 149 / 13.11.2016

  относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения