Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 97
Търговище, 05.11.2016

ОТНОСНО: Назначаване на поименният състав на СИК № 53 на територията на община Омуртаг.

    На основание чл.70, ал.4, чл.72, ал.1, т.4 от ИК, Решение №3524 –ПВР-НР/16.09.2016г. на ЦИК и предложение от кмета на община Омуртаг за състава на СИК след проведени консултации с парламентарно представените политически партии, РИК Търговище :

                                                      РЕШИ :

Назначава поименните състави на СИК № 53 на територията на община Омуртаг, според приложения списък :

Йорданка Георгиева Христова

Председател

282200053

Болница

Златка Рангелова Сотирова

Зам.председател

282200053

Болница

Ивалина Димитрова Любенова

Секретар

282200053

Болница

Румен Стефанов Велинов

Член

282200053

Болница

Марияна Димитрова Атанасова

Член

282200053

Болница

Фатме Назимова Хасанова

Член

282200053

Болница

Кина Иванова Стоянова

Член

282200053

Болница

 

Решението може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Решението е обявено на 05.11.2016г

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 05.11.2016 в 17:50 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения