Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 99
Търговище, 05.11.2016

ОТНОСНО: Жалба с вх.№173/.04.11.2016г. от Митко Стайков Стайков – общински ръководител на ПП ГЕРБ Омуртаг

     Постъпила е жалба от Митко Стайков Стайков с вх.№ 173/04.11.2016г., в която се излагат твърдения за упражнен системен психически тормоз над кметове, членове и симпатизанти на ПП ГЕРБ от кмета на община Омуртаг г-н Ешреф Хасанов Ешрефов. РИК няма правомощия да разследва евентуално извършени престъпления.  Това са правомощия на прокуратурата.  

На основния горното и чл. 70, ал.4, предложение второ от ИК, РИК Търговище

                                                        РЕШИ:

 

Отхвърля предложението копие от жалба с вх.№173/04.11.2016г. от Митко Стайков Стайков да бъде изпратена за сведение на Районна прокуратура гр.Омуртаг.

 

     Настоящото решение подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК, на основание чл.73 от ИК.

Решението е обявено на 05.11.2016г.

Председател: Гергана Руменова Цонева

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 06.11.2016 в 09:28 часа

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения