Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Светослав Иванов Стефанов1-1-ПВР/02.11.2016
Красимир Митев Мирев1-2-ПВР/02.11.2016
Магдалена Николова Жечева1-3-ПВР/02.11.2016
Ваня Петрова Иванова1-4-ПВР/02.11.2016
Атанас Петков Цанев1-5-ПВР/02.11.2016
Василена Симеонова Михайлова1-6-ПВР/02.11.2016
Илияна Желева Димитрова1-7-ПВР/02.11.2016
Живко Йорданов Илиев1-8-ПВР/02.11.2016
Пламен Генчев Петров1-9-ПВР/02.11.2016
Петър Иванов Карагеоргиев1-10-ПВР/02.11.2016
Спас Бонев Спас1-11-ПВР/02.11.2016
Светослав Христов Загоров1-12-ПВР/02.11.2016
Костадинка Милкова Христова1-13-ПВР/02.11.2016
Десислава Евгениева Петрова1-14-ПВР/02.11.2016
Петко Неделчев Петков1-15-ПВР/02.11.2016
Христо Христов Маринов1-16-ПВР/02.11.2016
Стойне Николов Миланов1-17-ПВР/02.11.2016
Станко Тодоров Станков1-18-ПВР/02.11.2016
Пламен Дончев Панайотов1-19-ПВР/02.11.2016
Жечка Дончева Стоянова1-20-ПВР/02.11.2016
Георги Иванов Табачки1-21-ПВР/02.11.2016
Стела Павлова Вълчева1-22-ПВР/02.11.2016
Маргарита Колева Иванова1-23-ПВР/02.11.2016
Георги Христов Димитров1-24-ПВР/02.11.2016
Милена Димитрова Илиева1-25-ПВР/02.11.2016
Александър Георгиев Кадънов1-26-ПВР/02.11.2016
Маргарита Стефанова Маринова1-27-ПВР/02.11.2016
Симона Пенева Славова1-28-ПВР/02.11.2016
Христинка Михайлова Маринова1-29-ПВР/02.11.2016
Павлина Михайлова Живкова1-30-ПВР/02.11.2016
Галина Томчева Костова1-31-ПВР/02.11.2016
Ценимир Кирилов Смилков1-32-ПВР/02.11.2016
Николай Милчев Златков1-33-ПВР/02.11.2016
Дилян Бориславов Думанов1-34-ПВР/02.11.2016
Симеон Николаев Симеонов1-35-ПВР/02.11.2016
Господин Пламенов Андреев1-36-ПВР/02.11.2016
Пламен Бориславов Душанов1-37-ПВР/02.11.2016
Борис Иванов Иванов1-38-ПВР/02.11.2016
Аднан Шукриев Нуриев1-39-ПВР/02.11.2016
Симеон Светославов Стойчев1-40-ПВР/02.11.2016
Сава Николаев Коев1-41-ПВР/02.11.2016
Марио Юлианов Постолов1-42-ПВР/02.11.2016
Йордан Стефанов Йорданов1-43-ПВР/02.11.2016
Цветан Тодоров Михайлов1-44-ПВР/02.11.2016
Димитър Красимиров Мирев1-45-ПВР/02.11.2016
Йордан Крумов Йорданов1-46-ПВР/02.11.2016
Даниела Якимова Марчева1-47-ПВР/02.11.2016
Христо Димитров Христов1-48-ПВР/02.11.2016
Розалина Тодорова Иванова1-49-ПВР/02.11.2016
Анка Жекова Димитрова1-50-ПВР/02.11.2016
Анка Жекова Буюклиева1-51-ПВР/02.11.2016
Бонка Цвяткова Христова1-52-ПВР/02.11.2016
Пламен Вълчев Атанасов1-53-ПВР/02.11.2016
Живко Георгиев Жеков1-54-ПВР/02.11.2016
Мария Дончева Петрова1-55-ПВР/02.11.2016
Пейчо Димов Пеев1-56-ПВР/02.11.2016
Мирджан Салимова Алиева1-57-ПВР/02.11.2016
Венетка Неделчева Тодорова1-58-ПВР/02.11.2016
Димитър Йорданов Добрев1-59-ПВР/02.11.2016
Маргаритка Цонева Радева1-60-ПВР/02.11.2016
Пламен Дончев Иванов1-61-ПВР/02.11.2016
Албена Иванова Недева1-62-ПВР/02.11.2016
Мария Костадинова Христова1-63-ПВР/02.11.2016
Теодор Колев Гяуров1-64-ПВР/02.11.2016
Кристина Каменова Петкова1-65-ПВР/02.11.2016
Магдалена Свиленова Милчева1-66-ПВР/02.11.2016
Тодорка Иванова Стоименова1-67-ПВР/02.11.2016
Станка Тодорова Златкова1-68-ПВР/02.11.2016
Димитър Николаев Янчев1-69-ПВР/02.11.2016
Петранка Георгиева Николова1-70-ПВР/02.11.2016
Кина Иванова Иванова1-71-ПВР/02.11.2016
Елиана Захариева Стоянова1-72-ПВР/02.11.2016
Мариянка Кръстева Стефанова1-73-ПВР/02.11.2016
Валентина Ангелова Бонева1-74-ПВР/02.11.2016
Расим Хасанов Ахмедов1-75-ПВР/02.11.2016
Румяна Тодорова Кръстева1-76-ПВР/02.11.2016
Румен Христов Атанасов1-77-ПВР/02.11.2016
Румен Василев Рафаилов1-78-ПВР/02.11.2016
Марко Русев Марков1-79-ПВР/02.11.2016
Цветанка Стоименова Арсова1-80-ПВР/02.11.2016
Николинка Дончева Максимива1-81-ПВР/02.11.2016
Николинка Петрова Петрова1-82-ПВР/02.11.2016
Димитър Стоименов Максимов1-83-ПВР/02.11.2016
Христо Иванов Петров1-84-ПВР/02.11.2016
Пламен Димитров Папуров1-85-ПВР/03.11.2016
Марияна Динкова Йорданова1-86-ПВР/03.11.2016
Диян Русев Дечев1-97-ПВР/04.11.2016
Найден Иванов Иванов1-87-ПВР/04.11.2016
Димитър Петков Петков1-88-ПВР/04.11.2016
Тодор Ненов Тодоров1-89-ПВР/04.11.2016
Деница Колева Тошева1-90-ПВР/04.11.2016
Иван Стоянов Иванов1-91-ПВР/04.11.2016
Пламен Кръстев Бужев1-92-ПВР/04.11.2016
Георги Райчев Георгиев1-93-ПВР/04.11.2016
Пеню Бахнев Пенев1-94-ПВР/04.11.2016
Цветомир Пенев Цонев1-95-ПВР/04.11.2016
Цветомира Йорданова Тодорова1-96-ПВР/04.11.2016
Атанас Ангелов Атанасов1-98-ПВР/11.11.2016
Радослава АлександроваРалева1-99-ПВР/11.11.2016
Петър Ганев Господинов1-100-ПВР/11.11.2016
Димчо Станоев Сотиров1-101-ПВР/11.11.2016
Красимир Антимов Колев1-102-ПВР/11.11.2016
Дора Тодорова Маринова1-103-ПВР/11.11.2016
Младен Йорданов Асенов1-104-ПВР/11.11.2016
Симона Петкова Стефанова1-105-ПВР/11.11.2016

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения