Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Нели Вичева Николова2-1-ПВР/02.11.2016
Марийка Андонова Христова2-2-ПВР/02.11.2016
Силвия Георгиева Василева2-3-ПВР/02.11.2016
Димитър Йорданов Капитански2-4-ПВР/02.11.2016
Иван Ганчев Иванов2-5-ПВР/02.11.2016
Добринка Георгиева Богословова2-6-ПВР/02.11.2016
Величко Бисеров Деянов2-7-ПВР/02.11.2016
Янина Евгениева Петрова2-8-ПВР/02.11.2016
Стоян Пенев Стоянов2-9-ПВР/02.11.2016
Снежана Ангелова Христова2-10-ПВР/02.11.2016
Марчело Живков Хорозов2-11-ПВР/02.11.2016
Христо Кръстев Ставрев2-12-ПВР/02.11.2016
Симеoн Мариянов Георгиев2-13-ПВР/02.11.2016
Георги Николов Рангелов2-14-ПВР/02.11.2016
Пенка Жекова Стоянова2-15-ПВР/02.11.2016

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения