Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Инициативен комитет представляван от Пламен Трифонов Христов

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Анелия Благовестова Хрисиянова3-14-ПВР/02.11.2016
Йорданка Христова Колева3-26-ПВР/03.11.2016
Елеонора Юлиянова Димитрова3-25-ПВР/03.11.2016
Емилия Христова Цветкова3-24-ПВР/03.11.2016
Даринка Димитрова Иванова3-23-ПВР/03.11.2016
Теодора Дончева Добрева3-22-ПВР/03.11.2016
Гюляр Ахмедова Сюлейманова3-21-ПВР/03.11.2016
Нуржет Хасанов Мустафов3-20-ПВР/03.11.2016
Жени Вескова Евтимова3-19-ПВР/03.11.2016
Снежанка Владимирова Георгиева3-18-ПВР/03.11.2016
Нели Петкова Николова3-17-ПВР/03.11.2016
Стиляна Иванова Стоичкова3-16-ПВР/02.11.2016
Снежана Йорданова Неделчева3-15-ПВР/02.11.2016
Грета Йорданова Минчева3-1-ПВР/02.11.2016
Виктор Божидаров Петров3-13-ПВР/02.11.2016
Ася Стефанова Бахнева3-12-ПВР/02.11.2016
Мадлена Валентинова Василева3-11-ПВР/02.11.2016
Катя Добрева Панталеева3-10-ПВР/02.11.2016
Десислава Кръстева Иванова3-9-ПВР/02.11.2016
Цветанка Николаева Иванчева3-8-ПВР/02.11.2016
Даниела Петрова Петрова3-7-ПВР/02.11.2016
Ренгюл Кадирова Ахмедова3-6-ПВР/02.11.2016
Надя Александрова Стоименова3-5-ПВР/02.11.2016
Симона Георгиева Белчева3-4-ПВР/02.11.2016
Росица Кирилова Миланова3-3-ПВР/02.11.2016
Альона Евгениева Андреева3-2-ПВР/02.11.2016

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения