Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Биляна Бонева Спирова5-18-ПВР/04.11.2016
Стойка Стоянова Друмева5-7-ПВР/04.11.2016
Нели Павлова Николаева5-8-ПВР/04.11.2016
Румяна Георгиева Ангелова5-9-ПВР/04.11.2016
Руска Тодорова Николова5-10-ПВР/04.11.2016
Йорданка Недкова Николова5-11-ПВР/04.11.2016
Анета Борисова Колева5-12-ПВР/04.11.2016
Илка Юлиянова Найденова5-13-ПВР/04.11.2016
Венцислава Мариянова Атанасова5-14-ПВР/04.11.2016
Красимира Богомилова Митева5-15-ПВР/04.11.2016
Байсе Исмаилова Абилова5-16-ПВР/04.11.2016
Емил Мирчев Ефтимов5-17-ПВР/04.11.2016
Димитринка Николова Станева5-6-ПВР/04.11.2016
Тодор Йорданов Габровски5-19-ПВР/04.11.2016
Ивелина Пенчева Александрова5-20-ПВР/04.11.2016
Величко Димитров Великов5-21-ПВР/04.11.2016
Ели Величкова Димитрова5-22-ПВР/04.11.2016
Ценка Петрова Косерова5-23-ПВР/04.11.2016
Памела Иванова Ганчева5-24-ПВР/04.11.2016
Деян Владимиров Иванов5-25-ПВР/04.11.2016
Диана Иванова Николова5-26-ПВР/04.11.2016
Диана Неделчева Русева5-27-ПВР/04.11.2016
Калоян Иванов Димитров5-28-ПВР/04.11.2016
Гергана Ганчева Цонева5-29-ПВР/04.11.2016
Христо Костов Колев5-42-ПВР/04.11.2016
Ваня Стойчева Стойкова5-31-ПВР/04.11.2016
Ирина Костова Стойчева5-32-ПВР/04.11.2016
Гинчо Илиев Гинев5-33-ПВР/04.11.2016
Боян Гинев Илиев5-34-ПВР/04.11.2016
Неделчо Бисеров Ботев5-35-ПВР/04.11.2016
Добрина Руменова Димитрова5-36-ПВР/04.11.2016
Йорданка Бончева Радованова5-37-ПВР/04.11.2016
Маргарита Георгиева Великова5-38-ПВР/04.11.2016
Катя Цветкова Найденова5-39-ПВР/04.11.2016
Рени Методиева Захариева5-40-ПВР/04.11.2016
Дияна Бонева Петрова5-41-ПВР/04.11.2016
Ивайло Йорданов Иванов5-30-ПВР/04.11.2016
Румянка Николова Йорданова5-43-ПВР/04.11.2016
Сийка Великова Стоилова5-44-ПВР/04.11.2016
Ивайло Павлов Първанов5-45-ПВР/04.11.2016
Бисер Йосифов Тодоров5-46-ПВР/04.11.2016
Светослав Савчев Иванов5-47-ПВР/04.11.2016
Катя Веселинова Матеева5-1-ПВР/04.11.2016
Валентина Николаевна Станчева5-2-ПВР/04.11.2016
Ванюша Антова Станкова5-3-ПВР/04.11.2016
Али Мехмедов Неджибов5-4-ПВР/04.11.2016
Леман Исметова Кадирова5-5-ПВР/04.11.2016

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения