ПП ГЕРБ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Андрей Димов Цонев1
Анелия Веселинова Ангелова2
Дамян Добрев Добрев3
Десислава Петрова Христова4
Диляна Жекова Кънева5
Учай Сабриев Амишев6
Цветан Георгиев Радев7
Николай Иванов Василев8
Галин Атанасов Станчев9
Илиян Панайотов Илиев10
Стоян Илиев Владимиров11
Мирослава Ботева Симеонова12
Несибе Ембиева Сейдова13
Силвия Георгиева Илиева14
Росен Ангелов Василев15
Гюлджан Османова Ахмедова16
Надежда Николова Ангелова17
Петър Алексиев Велинов18
Мариана Геооргиева Младенова19
Лютфи Хабилов Фейзулов20
Шенай Фикретова Алиева21
Бянка Петрава Бянкова22
Ефраим Акифов Мустафов23
Павлина Стоянова Георгиева24
Наташа Ангелова Борова25
Иванка Енева Байкова26
Вълчан Димитров Вълчанов27
Иванка Гочева Вълчанова28
Кямил Исмаилов Хасанов29
Константин Христов Константинов30
Шазие Салиева Мустафова31
Петър Василев Петров32
Николай Петков Стоянов33
Антон Богданов Антонов34
Стефан Иванов Димитров35
Георги Димитров Георгиев36
Спас Иванов Методиев37
Айдън Вийселов Мехмедов38
Тодор Христов Тодоров39
Евгений Павлов Георгиев40
Драгомир Анастасов Петров41
Деян Иванов Димитров42
Никола Тошков Джамбазов43
Милен Стойчев Минчев44
Тихомир Стойчев Янков45
Иван Славов Иванов46
Николай Димитров Димитров47
Медиха Алишева Мехмедова48
Весела Братинова Стефанова49
Даяна Йорданова Илиева50
Николай Димитров Чернев51
Тодор Стефанов Тодоров52
Пламен Цветков Иванов53
Анна Милчева Йорданова54
Илиян Илиев Василев55
Стефан Василев Иванов56
Илка Банева Дечева57
Боян Николов Димитров58
Златко Илиев Златев59
Лидия Георгиева Първанова60
Евлоги Данчев Иванов61
Константин Стоянова Манев62
Стоян Манев Стоянов63
Арнел Айлядин Якуб64
Турхан Билял Хаджиибрямолу65
Невена Ярославова Станимирова66
Анета Иванова Куманова67
Никола Стоянов Найденов68
Велко Вълчев Велев69
Христо Стойнев Харалапмиев70
Тоника Колева Колева71
Светлин Иванов Бонев72
Тихомир Тошков Боев73
Любомир Иванов Гущанов74
Сание Кадирова Мустафова75
Ахмед Илиязов Кайряков76
Петър Иванов Петров77
Тима Христова Добрева78
Деница Славчева Стефанова79
Ивайло Иванов Петров80

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения