ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Васил Андонов Стоянов1/03.11.2016
Александър Василев Андонов2/03.11.2016
Петя Пламенова Андонова3/03.11.2016
Васил Александров Андонов4/03,11.2016
Мирям Мустафова Ахмедова5/03.11.2016
Димитър Иванов Николов6/03.11.2016
Любомир Стефанов Павлов7/03.11.2016
Иван Русев Иванов8/03.11.2016
Юлия Антонова Борисова9/03.11.2016
Йордан Руменов Йорданов10/03.11.2016
Тодорка Неделчева Тодорова11/03.11.2016
Веска Колева Стоянова12/03.11.2016
Тихомир Василев Тодоров13/03.11.2016
Юлиян Денев Йорданов14/03.11.2016
Даниел Спиров Георгиев15/03.11.2016
Людмила Господинова Любомирова16/03.11.2016
Теменужка Иванова Спасова17/03.11.2016
Валентина Стефанова Тодорова18/03.11.2016
Симеон Василев Симеонов19/03.11.2016
Неделчо Симеонов Неделчев20/03.11.2016
Анджелика Дмитриевна Цветкова21/03.11.2016
Мариян Тодоров Чурчев22/03.11.2016
Емилия Любомирова Иванова23/03.11.2016
Христо Иванов Радев24/03.11.2016
Емил Викторов Джамджиев25/03.11.2016
Иван Стефанов Радев26/03.11.2016
Ивайло Димитров Кръстев27/03.11.2016
Лъчезар Илиев Рачев28/03.11.2016
Станислава Павлинова Стефанова29/05.11.2016
Мария Атанасова Драганова30/05.11.2016
Стефан Любомиров Павлов31/05.11.2016
Стоислав Любомиров Павлов32/05.11.2016

Календар

Решения

  • № 151 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 150 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

  • № 149 / 13.11.2016

    относно: По повод постъпила жалба за извършено нарушение на правилата на ИК.

всички решения