Районна избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 137
Търговище, 13.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП“Движение за права и свободи“

С вх. № 284/13.11.2021г. в РИК-Търговище е постъпило заявление от ПП „Движение за права и свободи“ и списък на упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021г. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Търговище констатира, че за лицето, предложено за упълномощен представител са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

 Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл. 124 ИК , РИК-Търговище

Р Е Ш И

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Търговище 1/един/ брой упълномощен представител на ПП“Движение за права и свободи“.

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.       

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

* Публикувано на 13.11.2021 в 19:31 часа

Календар

Решения

  • № 156 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване, по реда на чл.269 от ИК в СИК 282400021 в 28ми многомандатен изборен район - Търговищки

  • № 155 / 21.11.2021

    относно: Замени в поименния състав на СИК в 28ми избирателен район Търговищки

  • № 154 / 20.11.2021

    относно: Приемане на Оперативен план за организацията на работата в РИК 28 - Търговище в деня на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения